Održana 31. redovna sjednica OO SDA Tuzla

31sjednica000

Održana 31. redovna sjednica OO SDA Tuzla

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla održao je u ponedjeljak 28. oktobra 2013. godine tridesetiprvu redovnu sjednicu, u proširenom sazivu. Na dnevnom redu bila je Informacija o aktivnostima Izvršnog odbora SDA Tuzla u periodu između dvije sjednice te Razmatranje i usvajanje smjernica za rad Kluba vijećnika, članova radnih tijela Općinskog vijeća Tuzla i Savjeta u mjesnim zajednicama općine Tuzla, iz reda SDA Tuzla.

31sjednica007
Izvjestilac o prvoj tački dnevnog reda, predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Tuzla i predsjednik Operativnog tima za popis doc.dr. Salko Bukvarević informisao je Općinski odbor da su aktivnosti Izvršnog odbora, OO SDA Tuzla i svih organa Stranke u proteklom periodu bile uglavnom usmjerene na popis stanovništva u BiH. Kako je istakao, SDA je učinila maksimalan trud da sa svim drugim bošnjačkim institucijama da doprinos da popis protekne u skladu sa zakonom, a i da se stavovi organa Stranke prenesu svim građanima do kojih se moglo doći. „ Možemo reći da su strateški ciljevi ovog projekta ispunjeni” – kazao je predsjednik. Napomenuo je da je Općinski odbor SDA Tuzla organizirao 26 javnih skupova po mjesnim zajednicama na kojoj su ljudi informisani o popisu i da je Operativni tim Stranke bio na terenu da objasni ljudima sve što se odnosilo na popis i odgovara na sva pitanja građana. „ Tokom trajanja samog popisa, u koordiniranoj akciji sa našim vijećnicima i organima stranke rješavane su poteškoće na terenu putem Popisne komisije. Iskazujem zadovoljstvo i što je koordinacijom bošnjačkih institucija općine Tuzla, TK, FBiH i BiH o ovom pitanju pokazano jedinstvo”. Posebna zahvalnost na uloženom vremenu i trudu upućena je ljudima na terenu, članovima Stranke, članovima drugih stranaka, ali i sugrađanima koji su dali doprinos da proces popisa protekne u skladu sa zakonom i da ukupan ambijent prilikom realizacije popisa bude pozitivan.


OO SDA Tuzla je informisan i o posjeti članica nekoliko raznih udruženja sa područja Krajine Općinskom odboru u mjesecu septembru, čiji su domaćini bili OO SDA Tuzla, Asocijacija žena SDA Tuzla, Asocijacija mladih, Asocijacija „Fatma „ te Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Tuzla. Jedan od glavnih ciljeva njihove posjete bio je obilazak Tuzle, upoznavanje sa radom Općinskog odbora SDA Tuzla i Asocijacija OO SDA Tuzla te priključenje mirnim protestima ” Žena Srebrenice”.

Predsjednik Bukvarević je kao još jednu važnu aktivnost Izvršnog odbora i OO SDA Tuzla naveo učešće u obilježavanju 10. godišnjice preseljenja na ahiret prvog predsjednika BiH i prvog i počasnog predsjednika SDA rahmetli Alije Izetbegovića. Delegacija Općinskog odbora je prisustvovala komemorativnom skupu na Kovačima, a u Tuzli je kao i u drugim gradovima BiH organizovana Akademija od strane Muzeja „ Alija Izetbegović” i KO SDA TK na kojoj su se prisutni podsjetili na lik i djelo rahmetli Alije Izetbegovića. Predsjednik Bukvarević se zahvalio svima koji su doprinijeli da Akademija prođe na tako visokom nivou.

Druga tačka odnosila se na razmatranje i usvajanje smjernica za rad Kluba vijećnika, članova radnih tijela Općinskog vijeća Tuzla i Savjeta u mjesnim zajednicama općine Tuzla, iz reda SDA Tuzla, a izvjestilac je bio predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

31sjednica034
„ Obzirom da je pred nama izborna godina, vrijeme je da pojačamo aktivnosti naše stranačke infrastrukture. Za postizanje dobrog rezultata na predstojećim izborima neće biti dovoljne samo greške naših političkih protivnika. Komunalna problematika je na ovom nivou vlasti u prvom planu i za kvalitetan rad Kluba vijećnika potrebno je više informacija sa terena. U tom pogledu mogu nam pomoći svi članovi Stranke, a naročito članovi Savjeta mjesnih zajednica jer SDA ima svoje predstavnike u oko 90% MZ u općini Tuzla. Navedene informacije su nam potrebne da putem inicijativa i vijećničkih pitanja ukažemo na probleme u ovoj oblasti, a naročito na komunalne probleme prigradskih mjesnih zajednica. Inače, ambijent u kojem djelujemo karakteriše nekoliko stvari: većina u Općinskom vijeću predvođena SDP-om je nastavila sprovoditi politiku iz prethodnih mandata koja ima za cilj da Općinsko vijeće koje je inače najznačajniji organ lokalne samouprave potisne u drugi plan i pretvori ga u organ koji samo sprovodi odluke izvršne vlasti. Kroz izmjene i dopune Statuta Općine usvojena je najlošija varijanta za organizaciju mjesnih zajednica jer se na taj način želi umrtviti mjesna samouprava i građanska inicijativa kako bi se lakše uspostavila politička kontrola pri odlučivanju i tokovima novca. Imamo najobimniju administraciju u BiH koja je neracionalno organizovana i imamo javna preduzeća koja svoju poslovnu filozofiju zasnivaju na podizanju kredita i cijena komunalnih usluga. Svi resursi u općini se tretiraju kao stranački plijen, a državni službenici se ponašaju kao politički aktivisti „ – kazao je Sabahudin Imamović napomenuvši da je Klub vijećnika SDA dosada uputio oko četrdeset vijećničkih pitanja, a prihvaćeno je i desetak inicijativa SDA tako da je ovaj Klub vijećnika najaktivniji u Vijeću po ovom pitanju. Predsjednik Kluba pozvao je članove i simpatizere Stranke, ali i sve druge građane da informacije, prijedloge i sugestije dostavljaju vijećnicima SDA ili u lokalno sjedište Stranke. „ Smatram da je potrebno da članovi Savjeta mjesnih zajednica periodično izvještavaju mjesne ogranke o svom radu, a ta saradnja mora biti intenzivirana prilikom razmatranja važnijih dokumenata kao što su budžet, Program kapitalnih investicija, izmjene i dopune Statuta Općine ili povećanje cijena komunalnih usluga. Prilikom razmatranja navedenih dokumenata Klub vijećnika očekuje stručnu pomoć i od Savjeta koji djeluju u okviru OO SDA Tuzla. Očigledno je da nas čeka puno posla jer samo uz jedan ozbiljan rad možemo poboljšati imidž Stranke i u Tuzli se nametnuti kao glavna politička snaga” – poručio je predsjednik Kluba SDA.

31sjednica024
„ Mi pripadamo državotvornoj stranci kojoj je na prvom mjestu država BiH i koju interesuju problemi građana. Temelj djelovanja SDA je direktan rad sa narodom, sa građanima i interesi građana su iznad interesa Stranke. Sve ove godine budžet Općine Tuzla, novac svih građana Tuzle, se troši bez istinski utvrđene liste prioriteta i totalno nedomaćinski. Svijetla obraza pokrećemo inicijative da se bolje živi u gradu Tuzli, da se pravdenije rasporedi budžet Općine Tuzla prema prioritetima. Sve što je dobro za građane Tuzle, bez obzira od koga dolazi, dobro je i za SDA „ – kazao je predsjednik OO SDA Tuzla doc.dr. Salko Bukvarević.

Nakon uvodnih izlaganja, veliki broj predsjednika mjesnih ogranaka, članova Savjeta MZ ispred SDA, članova komisija pri Općinskom vijeću, Savjeta i komisija Stranke su uzeli učešće u diskusiji o komunalnim problemima u općini Tuzla, te su predlagali i način djelovanja SDA u pravcu iznalaženja rješenja tih problema.

31sjednica012
OO SDA Tuzla je jednim od zaključaka zadužio vijećnike i ostale kadrove SDA da učestvuju u svim afirmativnim akcijama za građane Tuzle. Također, zaključeno je da se pojača rad na terenu i da se uspostavi još jača koordinacija između vijećnika i Izvršnog odbora sa mjesnim odborima, članovima Savjeta u mjesnim zajednicama iz reda SDA, komisija pri OV Tuzla, Savjeta i komisija Stranke, a sve kako bi se što bolje utvrdili prioriteti za naredni period i uspješno zajednički radilo na njihovoj realizaciji u cilju postizanja boljih uslova života svih građana Tuzle.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla