Održana 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

3vijece3002

Održana 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

 

 

U Tuzli je danas održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća. U okviru dnevnog reda od ukupno jedanaest tačaka, najviše vremena proteklo je prilikom razmatranja i usvajanja Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2013. godinu i razmatranja Informacije o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2012. godinu. Među usvojenim amandmanima su i amandmani vijećnika Stranke demokratske akcije koji će doprinijeti boljem statusu građana Tuzle u narednom periodu.


” Što se tiče plana Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2013. godinu, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je uložio tri amandmana. Na Kolegiju Općinskog vijeća odustali smo od trećeg amandmana. Kada je riječ o usvojenim amandmanima, prvi se odnosio na uvrštavanje u Program rada Vijeća Informacije o problematici pasa lutalica na području općine Tuzla. Radi se o vrlo značajnom problemu i suvišno je govoriti koliko je potrebno da se ta informacija nađe u Programu rada. Drugi naš amandman se odnosi na uvrštavanje u Program rada Vijeća Odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti, održavanju i upravljanju mjesnim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama na području općine Tuzla. Federalni Zakon o vodama je naložio da se u ovoj oblasti donese nova Odluka. Trenutno je na području općine Tuzla na snazi Odluka iz 1979. godine, dakle ona nije usklađena sa novim zakonskim rješenjima. I ova oblast je veoma važna. Mi moramo nastojati da zaštitimo izvorišta pitke vode na način da ih registrujemo, da napravimo sanitarni koridor i da lociramo i eliminišemo zagađivače putem rada inspekcijskih službi” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Vijećnik Imamović se osvrnuo i na Informaciju o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2012. godinu istakavši da taj izvještaj pokazuje da iako je Općinsko vijeće uradilo puno posla tokom prošle godine, izvršna vlast se ipak nije u potpunosti pridržavala Programa rada. ” 25 od ukupno 68 materijala koji su bili obuhvaćeni Programom rada Općinskog vijeća Tuzla za 2012. godinu nikada nisu došli na dnevni red. Općinsko vijeće je mimo Programa rada obradilo 254 teme, međutim problem je što rad Vijeća ne smije amnestirati nerad izvršne vlasti. Dakle mnogi važni dokumenti i informacije nikada nisu došle na dnevni red Općinskog vijeća Tuzla. U narednom periodu Klub vijećnika Stranke demokratske akcije će insistirati na disciplini u pridržavanju Programa rada Vijeća za 2013. godinu”.

3vijece3009
Vijeće će usvojilo i Odluku o proglašenju javnih dobara : JKP ” Vodovod i kanalizacija ” Tuzla, JKP ” Komunalac” Tuzla, JKP ” Komemorativni centar ” d.o.o. Tuzla, Tržnice-pijace d.o.o.Tuzla. Usvojena je i Odluka u svrhu izvršenja presuda Kantonalnog suda o poništenju ranije izvršene privatizacije: JKP ” Vodovod i kanalizacija ” Tuzla, JKP ” Komunalac ” Tuzla, JKP ” Komemorativni centar” d.o.o. Tuzla, Tržnice-pijace d.o.o. Tuzla i Centralno grijanje d.d.Tuzla.

” Dobra stvar je da se ta dobra vrate, da njima upravljaju javna preduzeća čiji je vlasnik Općina Tuzla. Mislim da se nije smjelo ni upuštati u tu avanturu da se ta dobra privatiziraju. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je podržao ove odluke” – istakao je Sabahudin Imamović.

Općinsko vijeće Tuzla usvojilo je i Odluku o pristupanju izradi i donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Tuzla, usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju vatrogasne jedinice općine Tuzla, plan zaštite od požara za područje općine Tuzla. Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u općini Tuzla. Usvojen je i Nacrt : izmjene Regulacionog plana područja slijeganja terena u Tuzli – prostorna cjelina staro gradsko područje ” Hendek – Pazar”, Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana područja slijeganja terena u Tuzli – prostorna cjelina staro gradsko područje ” Hendek – Pazar “. Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno-poslovne zone prostorne cjeline ” Autocentar – Tuzla” u Tuzli, te niz imovinsko – pravnih akata.

Sa dnevnog reda sjednice povučena je tačka Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Općine Tuzla za rad političkih partija, koalicija, lista nezavisnih kandidata i parlamentarnih grupa. Stav Kolegija Vijeća je da se ta Odluka nije ni morala donositi nego da se može nastaviti primjenjivati stara Odluka o finansiranju jer državni Zakon o finansiranju političkih stranaka se isključivo odnosi na Klubove zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla