Održana 3. redovna sjednica OO SDA Tuzla

3oosdatz000

Održana 3. redovna sjednica OO SDA Tuzla

Dijeljenje

Općinski odbor SDA Tuzla održao je u ponedjeljak 30. novembra 2015. godine 3. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu bila je Informacija o sprovedenim izborima u Asocijaciji žena OO SDA Tuzla i Asocijaciji mladih OO SDA Tuzla, razmatranje i usvajanje Odluke o organizaciji i načinu rada radnih grupa za koordinaciju rada sa mjesnim odborima OO SDA Tuzla, tačka o aktivnostima na reevidenciji članstva OO SDA Tuzla i tekuća pitanja.


U okviru prve tačke sekretar OO SDA Tuzla i predsjednik Izborne komisije Emir Softić je informisao Općinski odbor da je nakon što je u aprilu ove godine izabran novi predsjednik Sabahudin Imamović, u 29 mjesnih ogranaka je sprovedena izborna procedura i za Asocijaciju mladih i Asocijaciju žena i rukovodstvo je izabrano jednoglasno, u skladu sa Statutom SDA i Pravilima izbornog postupka. Novi predsjednik Asocijacije mladih OO SDA Tuzla je dr. nauka iz oblasti motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti Senad Mehmedinović, a na čelu Asocijacije žena OO SDA Tuzla je Hidajeta Jarčević, dipl. pravnik. Od maja ove godine oni su bili na čelu Povjereništava ovih Asocijacija. Ogranci u kojima nisu održani izbori su Jala, Križani-Sepetari, Obodnica, Sjenjak, Milešići i Grabovica. Sabahudin Imamović, predsjednik OO SDA Tuzla, je istakao da su Asocijacija žena i Asocijacija mladih OO SDA Tuzla svojim do sada sprovedenim aktivnostima pokazale da imaju potencijal i ideje koje znaju artikulisati te da je neophodno u što skorijem periodu formirati Asocijacije i u onim ograncima gdje to još nije učinjeno. Predsjednik Asocijacije mladih SDA Tuzla i predsjednica Asocijacije žena su se zahvalili rukovodstvu OO SDA Tuzla i predsjednicima mjesnih ogranaka na podršci.

Općinski odbor SDA Tuzla je jednoglasno prihvatio Informaciju o sprovedenim izborima u Asocijaciji žena OO SDA Tuzla i Asocijaciji mladih OO SDA Tuzla.

3oosdatz015

3oosdatz005
Pod drugom tačkom sekretar OO SDA Tuzla Emir Softić je prezentirao Općinskom odboru prijedlog Odluke o organizaciji i načinu rada radnih grupa za koordinaciju rada sa mjesnim odborima OO SDA Tuzla. Ovom Odlukom uređuje se status, sastav, djelokrug rada , način djelovanja, prava i obaveze članova radnih grupa i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad radnih grupa Izvršnog odbora SDA Tuzla. Oduka je jednoglasno usvojena.

O aktivnostima na reevidenciji članstva OO SDA Tuzla Općinski odbor je upoznao predsjednik Sabahudin Imamović te predsjednik Komisije za reevidenciju Salko Zildžić koji je članovima OO SDA Tuzla ukratko prezentirao instrukciju o provođenju reevidencije. Cilj reevidencije je ažuriranje podataka o članovima SDA Tuzla i usklađivanje podataka sa unaprijeđenim softverskim rješenjem nove digitalizirane baze podataka članova SDA.

3oosdatz010
3oosdatz002
Pod tekućim pitanjima predsjednik OO SDA Tuzla je upoznao Općinski odbor o inicijativi za uvođenje Povjereništva u MO SDA Obodnica, MO SDA Sjenjak i formiranju novog mjesnog ogranka Dokanj (Hidani, Breške, Crno Blato).

Predsjednica Asocijacije „ Fatma” OO SDA Tuzla Tenzila Jusufagić je izvijestila Općinski odbor o sprovedenoj akciji „ 1000 sveski za osnovce „ kojom se željelo pomoći djeci iz porodica ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, iz socijalno ugroženih porodica, djeci samohranih majki i bez roditeljskog staranja. Prikupljeno je 3000 sveski koje su podijeljene u 9 osnovnih škola. Predsjednica Jusufagić se javno zahvalila svim donatorima i pozvala je i sve ostale članove OO SDA Tuzla da se ubuduće odazivaju ovim akcijama.
Općinski odbor SDA Tuzla pozitivno je ocijenio humanitarnu akciju Asocijacije „ Fatma” OO SDA Tuzla i dao je punu podršku njihovim budućim aktivostima.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla