Održana 19. redovna sjednica Opštinskog odbora SDA Tuzla

19oosdatuzla023

Održana 19. redovna sjednica Opštinskog odbora SDA Tuzla

19oosdatuzla024
Opštinski odbor SDA Tuzla održao je u četvrtak 02.februara, devetnaestu redovnu sjednicu. Na dnevnom redu bila je tačka Realizacija programskih aktivnosti SDA Tuzla i zaključaka sa osamnaeste redovne sjednice OO SDA Tuzla o čemu je prisutne informisao predsjednik Opštinskog odbora SDA Salko Bukvarević.

Glavna tema zasjedanja odnosila se na Informaciju o aktivnostima Kluba vijećnika SDA Tuzla u Opštinskom vijeću sa posebnim akcentom na realizaciju GAP-a opštine Tuzla za 2012. godinu. Uvodničar je bio predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Mirsad Malohodžić.

Nakon izlaganja o prvoj tački, OO SDA Tuzla je prihvatio Informaciju o realizaciji programskih zadataka i zaključaka sa prethodne 18. redovne sjednice. Zaduženi su Izvršni odbor SDA, Kadrovska komisija i Savjeti da razmotre iznesene prijedloge od strane mjesnih odbora i članova Opštinskog odbora.

19oosdatuzla005
U okviru druge tačke dnevnog reda učešće u raspravi je uzeo veći broj predsjednika mjesnih organaka koji su govorili o stanju u svojim mjesnim zajednicama sa aspekta (ne) urađenog, a planiranog GAP projektom. Nakon diskusije usvojeno je nekoliko zaključaka:

1. OO SDA Tuzla zadužuje mjesne odbore i predsjednike i članove Savjeta iz SDA u mjesnim zajednicama da kontinuirano prate realizaciju usvojenog GAP-a te da informišu Izvršni odbor i Klub vijećnika o dinamici realizacije planiranih projekata.

2. OO SDA Tuzla zadužuje vijećnike, odnosno predsjednike radnih grupa da u saradnji sa press službom SDA Tuzla kontinuirano organizuju press konferencije kad god je to moguće na terenu u mjesnim zajednicama, sa jasnim pitanjima kada će određeni projekti biti realizovani.

3. OO SDA Tuzla zadužuje Klub vijećnika da ponovo na Opštinskom vijeću pokrene inicijativu da se podnese izvještaj o realizaciji GAP-a u posljednje četiri godine, i to po godinama i po mjesnim zajednicama, i prema finansijama.

4. OO SDA Tuzla zadužuje Savjet za privredu i Izvršni odbor SDA Tuzla da sačine prijedlog prioriteta razvoja opštine Tuzla koji je proistekao na osnovu iskazanih potreba građana.

Svi zaključci su jednoglasno usvojeni.

Još jednom je naglašeno da se Stranka demokratske akcije Tuzla zalaže za ravnomjerniji razvoj opštine Tuzla u skladu sa prioritetima, koji će doprinijeti kvalitetnijem životu svih stanovnika Tuzle. Podrcrtan je nastavak kontinuiranog rada vijećnika SDA u službi građana kao i stav SDA Tuzle da je sve ono što je dobro za građane Tuzle dobro i za SDA.

U tom kontekstu, OO SDA Tuzla poziva građane da svoja pitanja u vezi rješavanja komunalnih problema postave vijećnicima SDA ličnim dolaskom u prostorije Stranke ili putem press službe SDA. Ova pitanja će vijećnici SDA, koji su prvenstveno u službi građana, prosljeđivati dalje na Opštinskom vijeću zalažući se za njihovo što brže i kvalitenije rješavanje.

E-mail na koji se mogu poslati pitanja za vijećnike glasi [email protected]

 

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla