Održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

11vijece002

Održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

 

U Tuzli je održana jedanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća. Vijećnici su jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu te Odluku o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za isti period. Prema tom Nacrtu, Budžet će za narednu godinu biti manji od dosadašnjeg za oko 10 miliona KM i iznosit će 43.235.489,54 KM.

Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla glasao je za Nacrt Budžeta Općine Tuzla. Stav Kluba je da će nakon obavljene javne rasprave, intervenisati u formi amandmana na Prijedlog budžeta Općine Tuzla. ” Smatramo da je ovaj budžet nešto realniji nego onaj prethodni koji smo imali za 2013. godinu. Nažalost ipak, budžet je sve manji i to je jako loše jer što bude manje novca to će biti i manje realizovanih projekata iz svih životnih oblasti ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović.


Široka rasprava vodila se i prilikom razmatranja i usvajanja Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla (KFW) i Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JKP ” Vodovod i kanalizacija” Tuzla, koje zapravo podrazumijevaju povećanje cijene komunalnih usluga JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Tuzla od 10 %, počevši od 2014.godine.

Klub vijećnika SDA podržao je kreditno zaduženje, ali ne i Odluku o poskupljenju. 

Povećanje cijena komunalnih usluga za sve kategorije potrošača u iznosu od 10% počev od 01.01.2014. godine se uvodi, kako je navedeno u obrazloženju, u cilju stvaranja uslova za ekonomsko jačanje ovog javnog preduzeća, odnosno kako bi se stvorilo ekonomski samoodrživo preduzeće koje bi samostalno moglo ispunjavati obaveze uplata mjesečnih anuiteta po predmetnom zaduženju. Ovom odlukom cijena vode za domaćinstva će iznositi 1,10 (KM/m3) cijena odvođenja otpadnih voda 0,34 KM. Cijena za privredu I kategorije kao i sva pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost 1,66, a otpadnih 0,58. Za privredu II kategorije (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i sl.) 1,33, a otpadnih 0,41. Za specijalne potrošače, koji u procesu proizvodnje troše veće količine vode (DD Pivara, DD Fabrika Soli i veliki privredni sistemi i ugostiteljski objekti) cijena vode je 2,55, a otpadnih voda 0,84.

Kreditno zaduženje Općine Tuzla će biti kod Njemačke kreditne banke za obnovu u iznosu do 6.250.000 eura odnosno do protuvrijednosti navedenog iznosa izraženog u konvertibilnim markama, po važećem kursu na dan potpisivanja ugovora o zaduženju. Kreditna sredstva će se, kako je rečeno, koristiti za finansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u okviru Studije izvodljivosti za pripremu Programa vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda Bosne i Hercegovine.

Kreditnim uslovima se predviđa otplata na 12 godina počevši od 2018. godine, fiksna kamatna stopa do 3,5 % na godišnjem nivou, troškovi obrade kredita 0,50%, naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva 0,25%.

Ovim ugovorom, istaknuto je, Njemačka kreditna banka, Švicarska Vlada i Razvojna banka Austrije će obezbijediti iznos granta od 5,392 miliona eura i iznos od 750.000 eura za mjere institucionalnog jačanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Tuzla kao korisnika kredita.

” Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla podržao je Odluku o kreditnom zaduženju iako je Klub principijelno protiv kreditnih zaduženja, ali taj kredit prati značajan grant.Ova kreditna sredstva će se namjenski utrošiti za rješavanje suštinskih potreba građana općine Tuzla. Dakle, za unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda za šta smo se mi i u proteklom mandatu zalagali. Pitanje vode i kanalizacije su strateška pitanja u svakoj organizovanoj zajednici i zato želimo da podržimo ovakve projekte. Povećanje cijena komunalnih usluga ne podržavamo ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

11vijece004
Vijećnici su usvojili i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2014. godinu. ” Podržali smo ovakav Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2014. godinu, a Klub vijećnika SDA će na ovaj Nacrt dati svoje prijedloge kada se bude usvajao Program na jednoj od narednih sjednica ” – stav je Kluba.

Općinsko vijeće Tuzla razmotrilo je i Informaciju o statusu i stanju društvenih domova i čitaonica na području općine Tuzla.” Stanje društvenih domova i čitaonica je jako loše, nedovoljno se ulaže. Naročito su time pogođene prigradske mjesne zajednice jer je tamo Dom kulture i čitaonica jedino mjesto gdje se može razvijati društveni život u smislu da se građani okupljaju, da tamo djeluju kulturno-umjetnička društva itd. ” – rekao je vijećnik SDA Sabahudin Imamović.

Na sjednici Vijeća razmotren je i Akcioni plan ravnopravnosti spolova sa pregledom stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou-općina Tuzla. Takođe je razmotrena i Informacija o problematici održivog povratka u općini Tuzla, Informacija o problematici deminiranja na području općine Tuzla, Informacija o problematici snabdijevanja električnom energijom, niz imovinsko-ptavnih akata i drugo.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla