Održan sastanak Kluba vijećnika SDA

klub45002

Održan sastanak Kluba vijećnika SDA

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA. Na sastanku je razmotren dnevni red 45. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za srijedu 05.septembar 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h

klub45005

DNEVNI RED

-Usvajanje Zapisnika sa četrdesetčetvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 10.07.2012.godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OPĆINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TARIFI OPĆINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE JEDNOG ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA UPOSLENIKA OPĆINSKIH ORGANA TUZLA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korištenja broj : 01/07-31-5888/06 od 12. jula 2006. godine

b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :

– 01/08-31-31/12-I (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Termoelektrana Tuzla, lokacija KO Tuzla )

– 01/08-31-5790/12 (Hajdarević Zikreta, lokacija KO Tuzla IV)

c) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu,broj:

– 01/08-31-3500/12 (Soljankić M.Osman, lokacija KO Dobrnja )

– 01/08-31-11571/11-I (Mrkaljević A.Mensur, lokacija KO Simin Han)

– 01/08-31-1953/12-II (Ibrišimović M.Meho, lokacija KO Simin Han)

– 01/08-31-9344/11 (Smajlović Sakib, lokacija KO Tuzla II)

d) Rješenje o odbijanju kao neosnovanog zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :

– 01/08-31-3320/12 (Altumbabić Enver, lokacija KO Tuzla I)

– 01/08-31-3436/12 (Alić Šemsa i Jahić Šemsudin, lokacija KO Solina)

e) Zaključak o ne prihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

– 01/07-31-1128/10 (Tokić Antonija i Selimović Mirjana, lokacija KO Tuzla IV)

– 01/08-31-4488/12 (Ostojić S.Nada, lokacija KO Tuzla III)

6. RAZMATRANJE DOPUNE PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U OPĆINI TUZLA ZA RAZDOBLJE OD 2009.-2014. GODINE

7. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA KORIŠTENJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD 01.01. DO 30.06. 2012. GODINE

8.RAZRJEŠENJA I IZBORI U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

9.TEKUĆA PITANJA

a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline u vezi sa prolongiranjem roka za izradu Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone ” Poljana” u Tuzli (nacrt)

b) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaljučaka OVT i dostavljanje odgovora na vijećnićka pitanja

klub45006