Održan sastanak delegacija SDA i HDZ BiH

DSC06500 resize-400x300

Održan sastanak delegacija SDA i HDZ BiH

Dijeljenje


Danas je u Mostaru održan sastanak delegacija Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH predvođenih predsjednicima stranaka Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem.

Teme razgovora bile su, između ostalog, funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je razmatrana provedba Programskih načela stranaka i koalicija za uspostavu i djelovanje vlasti u BiH potpisanih 19.11.2014.godine u Sarajevu od strane SDA, DF-a i koalicije stranaka predvođenih HDZ-om BiH, te je zaključeno sljedeće:

Dosadašnji rad Predsjedništva BiH, Parlamentrane Skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, ocijenjen je uspješnim.Ovo naročito kada se ima u vidu činjenica da je, nakon višegodišnjeg zastoja, deblokiran evropski put BiH. Usvojena Izjava Predsjedništva BiH od strane Parlamentarne Skupštine, stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usvojena Reformska agenda od strane Vijeća ministara i njeno provođenje, garancija su da će BiH u najskorije vrijeme steći uslove za kandidatski status za članstvo u EU.

Na sastanku je pozdravljena odlučnost Vlade FBiH koja je, iako u otežanim okolnostima, definirala Reformsku agendu i započela njenu realizaciju najsloženijim pitanjem tj. Zakonom o radu koji je usvojen u Parlamentu FBiH

Parlamentarnu većinu na nivou FBiH je nužno stabilizirati što prije, kao i okončati proces uspostave vlasti na nivou kantona što se posebno odnosi na formiranje vlasti u HNK.

Pozdravljeno je formiranje interresorne radne grupe za izmjene Izbornog zakona BiH. Stranke će usko surađivati na iznalaženju zajednički prihvatljivih rješenja kada su u pitanju izmjene ovog zakona.

Do početka izbornog procesa za lokalne izbore nužno je implementirati Odluku Ustavnog suda vezano za Grad Mostar kako bi se i u ovom gradu mogli održati lokalni izbori. Osim kadrova stranaka koji su uključeni u rad interresorne radne grupe na nivou BiH, u rješavanje ovog pitanja nužno je uključiti i predstavnike stranaka s gradskog i kantonalnog nivoa.

Na sastanku je posebno iskazano opredjeljenje stranaka da se osigura ravnopravnost svih naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH i njihova ustavom i zakonom zagarantovana prava na zastupljenost u vlasti. Sve debalanse nužno je ispraviti.

Dogovoreno je da se okonča procedura potpisivanja ugovora BiH s Islamskom zajednicom, kao i usvajanje Zakona o vjerskim praznicima.

Stranke podržavaju izmjene i dopune Zakona o državnoj službi na nivou BiH i FBiH s ciljem uspostave efikasnije i funkcionalnije državne službe.

Približeni su stavovi oko efikasnog i funkcionalnog Mehanizma koordinacije i dogovoreno da ispred ovih stranaka premijeri i zamjenici premijera na državnom i entitetskom nivou iznađu zajednički prihvatljivo rješenje u skladu s navedenim principima i u cilju prilagođavanja Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Također, dogovoreno je da se nakon usvajanja energetske strategije na nivou FBiH usvoji energetska strategija Bosne i Hercegovine od strane Vijeća ministara BiH.

Stranke su na današnjem sastanku podržale stav Međunarodnog monitoring tima da se podaci sa Popisa stanovništva obrade u skladu s međunarodnim statističkim standardima, te da se rezultati Popisa što prije objave.

sda.ba