Održan radni sastanak federalnih ministara Salke Bukvarevića i Veska Drljače sa predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija Armije RBiH

3101 drljaca bukvarevic

Održan radni sastanak federalnih ministara Salke Bukvarevića i Veska Drljače sa predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija Armije RBiH


U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine federalni ministri doc.dr. Salko Bukvarević i Vesko Drljača održali su radni sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH, direktorima Federalnog zavoda PIO/MIO, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Na održanom sastanku razmatrano je nekoliko tačaka, između kojih i Izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO FBiH, Izmjene i dopune Zakona o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, te inicijativa Saveza RVI i HVIDR-e o rješavanju penzionisanja RVI 60%.

Doneseni su zaključci da Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata podržavaju Izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO FBiH te da će Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku u narednom periodu u skladu sa dostavljenim inicijativama pripremiti tekst Izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO FBiH.

Također, zaključeno je da je potrebno u što kraćem roku izmijeniti i dopuniti Zakon o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Kroz ove izmjene značajno bi se olakšalo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a sam Fond bi se ojačao i imao bolju ulogu. Pokrenuta je inicijativa da se formira radna grupa koja će raditi na ovom pitanju.

U vezi sa inicijativom Saveza RVI i HVIDR-e o rješavanju penzionisanja RVI 60% zaključeno je da se inicijativa ponovo treba vratiti Savezu RVI i HVIDR-i kako bi se njihovi predstavnici usaglasili u kom pravcu je potrebno djelovati te inicijativu ponovno dostavili Federalnom ministarstvu.

Predstavnici Koordinacije boračkih organizacija Armije RBiH su uputili pitanje ministru Bukvareviću da li je moguće isplatiti naknade boračkoj kategoriji bez usvajanja Budžeta u Domu naroda Federacije BIH, s obzirom na činjenicu da su pod velikim pritiskom branilaca i njihovih porodica koji zovu i traže informacije. Ministar Bukvarević je jasno kazao da su sve isplate iz federalnog Budžeta blokirane do njegovog usvajanja u Domu naroda FBiH, te je podsjetio da su Vlada FBiH i Predstavnički dom FBiH uradili svoj dio posla, i da da isto treba učiniti i Dom naroda FBiH. Sa sastanka je upućen zajednički apel da se što prije sazove sjednica Doma naroda FBiH i usvoji Budžet za 2019. godinu kako bi se izbjegle katastrofalne posljedice. Podsjetili su da su u pitanju najranjivije kategorije kojima su jedini izvor finansiranja upravo ove naknade iz federalnog Budžeta te da bi neusvajanje istog i blokiranje isplata moglo dovesti do nesagledivih posljedica.

Kabinet ministra