Održan prošireni sastanak Povjereništva GO SDA Tuzla sa članstvom SDA

20180310 181504

Održan prošireni sastanak Povjereništva GO SDA Tuzla sa članstvom SDA

20180310 181617
Povjereništvo Gradskog odbora SDA Tuzla je u subotu 10. marta 2018. godine u BKC-u TK Tuzla organizovalo prošireni sastanak kojem su prisustvovala povjereništva mjesnih ogranaka GO SDA Tuzla, članovi i članice Asocijacije mladih, Asocijacije žena i Asocijacije „ Fatma”, vijećnici, članovi Savjeta mjesnih zajednica, članovi komisija Gradskog vijeća Tuzla koji dolaze iz reda SDA, članovi Savjeta Gradskog odbora SDA Tuzla.


Tema sastanka bila je aktuelna politička situacija, a o tome su okupljenim članovima govorili predsjednik Povjereništva GO SDA Tuzla Hazim Rančić i njegov zamjenik Salko Bukvarević.

„U Kantonalni odbor SDA TK Predsjedništvo Stranke je uvelo Povjereništvo zbog privatizacije stranke od prethodnog rukovodstva, loših međuljudskih odnosa, nepoštivanja Statuta i Odluka nadležnih organa. Nakon uvođenja Povjereništva razriješeni predsjednik i dio članova Kantonalnog odbora kao i poslanici SDA su suprotno Odlukama Predsjedništva i Kantonalnog odbora organizovali vanrednu sjednicu Skupštine TK i smijenili Vladu premijera Bege Gutića, koja je po ocjenama i federalne Vlade i nevladninog sektora i građana i medija uspješno radila svoj posao. Ovdje želim istaknuti da je u toj Vladi bio i naš član Srđan Mićanović koji je stručno, profesionalno i uspješno vodio resor koji mu je dodijeljen. Posebno želim istaknuti da je on poštujući Odluke organa Stranke odbio ponuđeni mu mandat od strane privatnih lica da nastavi biti ministar. U saradnji sa Predsjedništvom Stranke i nalogom Kantonalnog odbora prema svim poslanicima i ministrima koji su srušili Vladu premijera Gutića, samovoljno i samoinicijativno bez volje Stranke pristali da budu imenovani, odlučeno je da se poduzmu mjere odgovornosti u skladu sa Statutom. Na osnovu toga, na telefonskoj sjednici Povjereništva GO SDA Tuzla iz Stranke je isključena Slavena Vojinović. Razriješeni predsjednik KO SDA TK i dio poslanika i ministara i članova Stranke su ušli u projekat formiranja novog političkog subjekta. Tom inicijativnom sastanku je prisustvovao određeni broj članova Stranke iz Gradskog odbora te će Povjereništvo u skladu sa Statutom obaviti određene razgovore i poduzeti mjere. „ – kazao je, između ostalog Rančić.

20180310 181507


Povjereništvo GO SDA Tuzla će u narednom periodu pojačati aktivnosti kroz obilaske svih mjesnih ogranaka sa ciljem okupljanja i aktiviranja članstva za predstojeće Opšte izbore. Od imenovanja povjereništva GO SDA Tuzla predsjednik povjereništva Hazim Rančić i njegov zamjenik Salko Bukvarević održali su prvi krug radnih sastanaka u mjesnim ograncima. Od 37 ogranka u 34 su imenovana povjereništva sa ukupno 260 članova Stranke. Preostalo je formiranje povjereništava u mjesnim ograncima Jala, Šićki Brod i Cerik. Podsjetimo, Predsjedništvo SDA BiH je imenovalo povjereništvo GO SDA Tuzla na mandat od godinu dana te donijelo Odluku da se ne provode izbori u Gradskom odboru SDA Tuzla, a da se rad u Gradskom odboru posveti aktivnostima u vezi Opštih izbora.

20180310 181704

Na ovom sastanku istaknuto je i da je očigledan trend ulaska i učlanjenja ljudi u SDA, tako da su od imenovanja povjereništva zahtjev za učlanjenje podnijele 142 osobe, dok je 11 članova samoinicijativno napustilo Stranku.

Sa sastanka je upućena jednoglasna podrška članu Predsjedništva BiH i predsjedniku SDA BiH, gosp. Bakiru Izetbegoviću zbog svih napora koje čini na zaštiti i promociji BiH, na jačanju i očuvanju Stranke demokratske akcije, uprkos svim političkim udarima i izdajama ideje i principa na kojima je utemeljena ova državotvorna Stranka, a od strane njenih pojedinih i donedavnih članova.

Podrška je data i federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata 92-95. Salki Bukvareviću, koji zajedno sa svojim saradnicima ulaže maksimalne napore na ispunjenju zahtjeva boračke populacije, poboljšanju statusa ove kategorije kroz ostvarivanje prava koja im pripadaju.

20180310 182002

20180310 181807

 

20180310 181942

20180310 184328

20180310 184339

20180310 181351

20180310 185211