Održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA i članova Komisija GV iz reda SDA

20180710 172110

Održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA i članova Komisija GV iz reda SDA

20180710 172058
Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić danas je održao prošireni sastanak sa vijećnicima i članovima Komisija Gradskog vijeća Grada Tuzla, a koji su imenovani iz reda SDA.

Na dnevnom redu bila je Informacija sa Kolegija gradonačelnika Tuzle, Informacija o stanju u Klubu vijećnika i tekuća pitanja.
Tupajić je informisao prisutne da je dosadašnji predsjednik Kluba Sabahudin Imamović samovoljno napustio SDA tako da je Povjereništvo GO SDA Tuzla na sjednici koja je održana 08. jula 2018. godine za novog predsjednika Kluba imenovalo Mirzu Tupajića, a za njegovog zamjenika Nevresa Hurića.

U toku sastanka pokrenuta je i diskusija o članovima Komisija koji se do sada nisu odazivali na sastanke i aktivnosti GO SDA Tuzla, a na koje su redovno bili pozivani.

Jedan od zaključaka sa sastanka je da se trebaju intenzivirati aktivnosti SDA na terenu kao i da prezentirani i usvojeni planovi rada moraju biti obavezujući za sve članove i organe Stranke pa tako i za članove radnih tijela koji su imenovani iz reda SDA.

Na današnjem sastanku bili su prisutni Alma Fejzić članica Komisije za statutarna pitanja i propise, Albina Vicković članica Komisije za informisanje, Mirsad Avdibašić član Komisije za stambena pitanja, Senad Sejdić i Džemo Nurkić članovi Komisije za saradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave, Lutvija Povlakić članica Komisije za mlade, obrazovanje i sport, Hajrija Berbić članica Komisije za očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Beriz Sakić član Komisije za ljudska prava i slobode, Enesa Alić članica Komisije za jednakopravnost spolova, Ćazim Mušanović član Komisije za ekonomske poslove, Kadro Jahić član Komisije za poduzetništvo, Suad Zonić član Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Sabit Ahmetović član Komisije za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica.

20180710 170659

20180710 172101