Održan nastavak 17. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

14vijece002

Održan nastavak 17. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

Danas je održan nastavak 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla koja je započeta 28. aprila ove godine. Jedna od najznačajnijih tačaka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih investicija za period 2014. – 2019. godine po metodologijama GAP-a i Odluke o ažuriranju Programa kapitalnih investicija. Ova tačka je nakon obimne diskusije jednoglasno usvojena.


– Komunalni problemi su osnovni životni problemi od kojih zavisi kvalitet života građana općine Tuzla. Zato je i Program kapitalnih investicija veoma važan dokument koji je opozicija danas podržala. Međutim problem je što nakon usvajanja tog Programa od strane Općinskog vijeća, izvršna vlast selektivno realizuje neke projekte po principu ” potopi sve projekte, a dozvoli da isplivaju samo neki”. Ovaj program bi trebao da obezbijedi ravnomjeran i pravedan razvoj u općini Tuzla na način da se ne razvija samo uže gradsko jezgro nego i ostali dijelovi grada. Izvještaj o realizaciji ovog Programa koji dobijamo u toku godine pokazuje da je omjer ulaganja u uže gradsko jezgro i ostale dijelove grada i općine 9:1,a u najboljem slučaju 8:2. Ovaj Program se sačinjava po određenoj metodologiji, svaki projekat se boduje. Neki će biti realizovani u ovoj godini, a neki u narednom periodu. Što se tiče sedam mjesnih zajednica općine Tuzla koje još uvijek nemaju vodu i što stalno ističem, nisam siguran da će taj projekat biti realizovan u ovoj godini. Izvršna vlast sa ovim Programom radi šta hoće i ja sam dokazivao da su se potrošili čak milioni maraka na projekte koji uopšte nisu bili u ovom Programu. Asfaltirane su neke ulice koje nisu bile predviđene Programom kapitalnih investicija, a to se ne bi smjelo dogoditi. Svaki projekat koji se realizira u toku godine mora biti obuhvaćen Programom. To je dokument koji je usvojilo Općinsko vijeće.Ovaj Program i ne garantuje da će svi projekti u toku godine i biti realizovani, nego za jedan duži period, ali nažalost neki projekti i po sedam ili osam godina nisu realizovani iz kojekakvog razloga. Mi kao Klub vijećnika što se tiče Programa kapitalnih investicija nemamo ništa protiv tog pristupa rješavanju komunalne problematike, ali imamo protiv načina kako izvršna vlast to realizuje – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

14vijece004
Vijećnici su usvojili Analizu problematike zapošljavanja na području općine Tuzla sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih. U vezi s ovim, između ostalog, pokrenuta je inicijativa za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju TK na način da se studentima omogući da rade za vrijeme studiranja i da im se to uračunava u radno iskustvo. Takođe, pokrenuta je inicijativa da se u programima zapošljavanja u budućnosti podržavaju projekti zapošljavanja osoba iz porodica gdje ni jedan član nije zaposlen. Vijeće je pokrenulo i inicijativu za izmjenu Zakona o radu FBiH i Zakona o javnim preduzećima na način da se propiše obaveza raspisivanja javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa u preduzećima i ustanovama čiji su osnivači Federacija, kantoni i jedinice lokalne samouprave. Aktualizirana je ranija inicijativa kojom se traži da se izmijeni Zakon o radu na način da se ukinu odredbe o obavezi pripravničkog staža.

Na području općine Tuzla u decembru 2013. godine evidentirano je 20.284 nezaposlene osobe, što je za 74 osobe više na evidenciji u odnosu na broj evidentiranih u decembru 2012.

Vijeće je danas usvojilo i Izvještaj o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2014. godinu: JP RPC Tuzla – Inkubator ” Lipnica” d.o.o. Tuzla, JP Veterinarska stanica d.o.o.Tuzla, JP Biznis, inovacije i tehnologije d.o.o. Tuzla. Usvojeni su i izvještaji o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla za 2013. godinu: JZU Gradske apoteke Tuzla.
Razmotrena je i Informacija o realizaciji programa razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla u 2013. godini kao i Informacija o provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, sa prijedlogom projekata koji će se sufinansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća tokom 2014. godine.
Općinsko vijeće Tuzla je razmatralo zahtjev/inicijativu za izmjenu Odluke NO JKP ” Komunalac” Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla sa ciljem zaštite građana.
Takođe je razmotrena i inicijativa JKP Vodovod i kanalizacija za dostavljanje analize o načinima i mogućnostima izmjene Odluke o naplati naknade (takse) za korištenje vodomjera u kolektivnim stambenim objektima.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla