Održan konstituirajući sastanak Savjeta za ekonomska pitanja i finansije GO SDA Tuzla

20180402 155908

Održan konstituirajući sastanak Savjeta za ekonomska pitanja i finansije GO SDA Tuzla


Savjet za ekonomska pitanja i finansije održao je danas u Gradskom odboru SDA Tuzla konstituirajuću sjednicu.

Razgovarano je o aktuelnoj privredno-ekonomskoj situaciji na području Tuzle i Tuzlanskog kantona te u tom kontekstu o načinu rada Savjeta.

Zaključeno je da do naredne sjednice svi članovi Savjeta iz ugla svoje struke sačine prijedloge za program rada ovog tijela, da se identificiraju problemi u TK u oblasti privrede i ekonomije o kojima će se diskutovati, odnosno da se sačini registar potencijalnih problema kako bi se mogle ponuditi i konkretne mjere za njihovo rješavanje na nivou Tuzlanskog kantona, sa fokusom na perspektivna privredna društva.

Osim toga, ovaj Savjet će biti i na raspolaganju vijećnicima SDA kada na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla budu teme iz oblasti ekonomije i privrede.

Savjet za ekonomska pitanja i finansije GO SDA Tuzla čine : Ramiz Vilić-predsjednik ; članovi: Bajazit Jašarević, Izet Džananović, Srđan Mićanović, Edin Halilović, Jasmin Fejzić, Zekerijah Saltović, Zijad Džafić, Suad Zonić, Almir Bajrić, Adnan Malak, Dino Hadžialić.

20180402 160321