Odgovor na vijećničko pitanje

fotografija-0350

Odgovor na vijećničko pitanje

 

Na sjednici Općinskog vijeća Tuzla održanoj 31. januara 2013. godine, vijećnik SDA Sabahudin Imamović je postavio pitanje načelniku Općine Tuzla i Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti koje glasi: Kakav je trenutni status kampa u naselju Kiseljak koji je u proteklom periodu bio korišten od strane Udruženja šehida i poginulih boraca TK ?

Odgovor je navedena Služba dostavila na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27. februara ove godine.

” Prema Odluci o zakupu općinskih poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ( “Sl. glasnik Općine Tuzla”, broj 6/04,5/05,9/05,4/06 i 11/06), ova Služba je nadležna za poslove zasnivanja, trajanja i prestanka zakupa općinskih poslovnih prostorija koje se nalaze u internom registru nekretnina, koji je uspostavila Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Uvidom u interni registar utvrđeno je da se objekat predmetnog kampa na Kiseljaku ne nalazi u internom registru općinskih poslovnih prostora, tako da nema status poslovnog prostora koji se može izdavati u zakup prema odredbama navedene Odluke o zakupu, pa shodno tome, ne spada u domen nadležnosti ove Službe “.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla