Obraćanje zamjenika predsjednika SDA Bakira Izetbegovića na Konvenciji SDA, Ilidža, ponedjeljak 1. septembar 2014. godine

prava1

Obraćanje zamjenika predsjednika SDA Bakira Izetbegovića na Konvenciji SDA, Ilidža, ponedjeljak 1. septembar 2014. godine

DijeljenjePoštovani učesnici Konvencije SDA, uvaženi kandidati, dragi prijatelji, cijenjeni gosti

Esselamu alejkum i dobar dan

Donosim vam selam i od predsjednika Tihića. Želimo mu da što prije ozdravi i da nam se pridruži. Prema našem predsjedniku imamo dva duga – jedan se odnosi na prošlost, na period kad je Sulejman Tihić predvodeći SDA ostvario najveći napredak u poslijeratnoj BiH. Drugi je pobjeda na izborima koja će nam omogućiti da takav period ponovimo…

Velika mi je čast i odgovornost biti na čelu ove pobjedničke ekipe.

Tim SDA čine odgovorni, sposobni, odlučni i iskusni kadrovi. Naravno, uz njih su i mladići i djevojke koji će unijeti novu energiju i vitalnost.

Nakon ubjedljive pobjede na predstojećim općim izborima sa ovim timom ćemo, uz Božiju pomoć, ponoviti onaj najuspješniji poslijeratni period od 2002. do 2006.godine, kada je SDA bila pobjednička stranka, vodila procese i kada su ostvareni najbolji rezultati u privredi, reformama, EU integracijama.

Na izborima 2006. i 2010. pobijedile su neke druge stranke, neki drugi kandidati. Mnogo su obećali, a narod im je nažalost povjerovao. Na kraju tih njihovih osam godina umjesto ispunjenih obećanja, imamo političku pat poziciju, zastoj reformi, ogromna zaduživanja, rast nezaposlenosti, opće nazadovanje i nestabilnost.

Sve što je SDA godinama mukotrpno osvajala u izgradnji i jačanju države, oni su olako predavali. A ponekad i jeftino prodavali za ministarske fotelje.

Nakon svega što su napravili, narod će se na izborima izmjeriti njihova djela i oni će otići. Oni niti su bili, niti su više potrebni.

Bosni i Hercegovini je potrebna STABILIZACIJA, RAZVOJ i ZAPOŠLJAVANJE. Potrebne su joj ubrzane EUROATLANSKE INTEGRACIJE. Potreban joj je PROGRAM SDA!

Sa snagom koju će nam dati jedinstvena podrška birača, sa našim iskusnim i sposobnim kadrovima osigurat ćemo snažnu političku poziciju Bošnjaka i svih bh. patriota.

Formirat ćemo stabilne vlade i vratit Bošnjake na legitimne pozicije koje im po Ustavu pripadaju. Sa ostvarenom stabilizacijom osigurat ćemo provođenje nužnih reformi i rješavanje najvažnijih državno-političkih pitanja.

U našem programu su reforme koje će osigurati privredni rast, razvoj i zapošljavanje. Provest ćemo mjere koje će poboljšati poslovni ambijent, smanjiti i racionalizirati javnu potrošnju, podržati domaće proizvođače, privući investicije i aktivirati resurse. Naš cilj je godišnji rast bruto društvenog proizvoda od 2,5 %. Tako ćemo omogućiti intenzivnije zapošljavanje, posebno mladih, obrazovanih ljudi.

Sa našim programom mjera planiramo otvaranje 1.000 novih radnih mjesta mjesečno. Naš program mjera predviđa 4,5% godišnje smanjenje javne potrošnje i osiguranje od preko jedne milijarde KM uštede za 4 godine. Predviđene mjere će poboljšati pokrivenost uvoza izvozom – cilj je dostići 65% pokrivenosti uvoza izvozom.

Posebne mjere planiramo u ključnim sektorima privrede – u energetici i rudarstvu, poljoprivredi, građevinarstvu, transportu i komunikacijama.

Naš cilj je energetski pouzdana i održiva Bosna i Hercegovina sa zakonski potpuno uređenim sektorom energetike i rudarstva. Donijet ćemo Strategiju razvoja energetike BiH koja će sadržavati i projekte izgradnje novih energetskih objekata, alternativne izvore snabdijevanja plinom kao i sistem uvođenja evropskih standarda u kvalitetu energenata.

Rast i razvoj u oblasti energetike, infrastrukture i poljoprivrede u bazičnom smislu ubrzat će i razvoj industrijskih grana u kojima imamo stoljetnu tradiciju, kao i značajne, ali nedovoljno iskorištene resurse. Posebno u prerađivačkoj industriji.

Aktivno i predano radit ćemo na izradi i usvajanju strategija za razvoj drvne, metaloprerađivačke, tekstilne, te posebno namjenske industrije u kojoj želimo Bosni i Hercegovini vratiti lidersku poziciju u ovom dijelu Evrope.

Definirani prioriteti našeg koncepta su strateški razvojni zahvati koji će rezultirati masovnijim zapošljavanjem i snažnije potaknuti potražnju za radnom snagom. U tom cilju, podržat ćemo donošenje svih neophodnih zakonskih rješenja, posebnih projekata od državnog nivoa do lokalnih zajednica.

Svjesni činjenice da nezaposlenost u najvećoj mjeri pogađa mladu i obrazovanu populaciju, na lokalnom nivou kreirat ćemo poduzetničke inkubatore za realizaciju inovativnih biznis ideja uz pružanje potrebnih besplatnih servisa i savjeta u periodu od 12 do 18 mjeseci.

Zahtijevat ćemo kvalitetne promjene obrazovnog sistema koji će biti funkcionalno usklađen sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji.

Podržat ćemo izmjene Zakona o radu poštujući, prije svega, interese radnika i principe socijalnog dijaloga.

U cilju rješavanja gorućih socijalnih problema, vođeni idejom jednakosti i pravičnosti, tražit ćemo rješenja prema kojima će biti omogućeno zapošljavanje najmanje jedne osobe iz porodice ili domaćinstva u kojima nijedan član nije zaposlen.

Uz stabilnost isplate penzija i napore da se one kontinuirano povećavaju, ubrzat ćemo aktivnosti na već započetoj sveobuhvatnoj reformi sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

Nastavit ćemo, kao najodgovorniji faktor u ovoj oblasti, ostvarivati programske ciljeve u oblasti boračko-invalidske zaštite. Uvijek smo u vrh prioriteta svog programa i djelovanja stavljali brigu o ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, preživjelim žrtvama genocida, demobiliziranim borcima, izbjeglima i prognanima. U tome smo bili dosljedni i nikada te naše ljude nismo iznevjerili. Tako će biti i dalje, naći ćemo načina da te svoje ciljeve ostvarimo.

Naravno, činit ćemo to u sinergiji sa naporima za ozdravljenje ekonomije, pri čemu ćemo uvijek poseban fokus stavljati na zapošljavanje pripadnika ovih kategorija kroz podršku konkretnim projektima. Koncept pozitivnog favoriziranja onih koji su najzaslužniji za izborenu slobodu i pravo na dostojanstven život, ima svoje puno i političko i etičko opravdanje.

Također, podržat ćemo donošenje zakona o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata.

Odlučno ćemo nastaviti raditi na očuvanju i zaštiti vrijednosti odbrambeno-oslobodilačkog rata i u tom smislu insistirat ćemo na rješavanju statusa organizatora otpora agresiji na našu zemlju.

Naravno, naš trajni cilj je potpuna implementacija Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma jer jedino na taj način možemo reintegrirati i osigurati mirnu, stabilnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu.

U oblasti socijalne zaštite, kao posebnu obavezu ističemo potrebu osiguranja da sve osobe s invaliditetom imaju zdravstvenu zaštitu kao i mogućnost zapošljavanja. U tom smislu, dodatno ćemo materijalno stimulirati poslodavce koji će zapošljavati pripadnike ove socijalne kategorije.

Naš cilj je cjelovita reforma i racionalizacija zdravstvenog sistema kako bismo osigurali zdravstvenu zaštitu građana od rođenja do kraja života, s posebnom brigom za zdravlje osoba treće životne dobi. Zalagat ćemo se za izjednačavanje statusa svih korisnika zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, a pokrenut ćemo inicijativu da se formira Ministarstvo zdravstva na nivou Države BiH. Radit ćemo na poboljšanju socio-ekonomskog statusa ljekara i medicinskog osoblja.

Smatramo da svim građanima treba osigurati pravo na zdravstvenu zaštitu, skratiti vrijeme čekanja na dijagnostičke pretrage i medicinske nalaze, Zakonom regulisati nespojivost i razdvajanje rada zdravstvenih radnika u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama, te za 20% smanjiti referalne cijene na esencijalnoj listi lijekova FBiH.

Naglašavamo da je potrebno pristupiti reformi obrazovnog sistema od najnižeg do najvišeg nivoa čiji su strateški ciljevi otklanjanje diskriminacije u obrazovnom sistemu, naročito u povratničkim sredinama u RS, povećanje dostupnosti svih nivoa obrazovanja, poboljšanje sistema finansiranja, usklađivanje obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, te integrisanje u obrazovni prostor Evropske unije.

Naš program će osigurati ambijent za odlučnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Ovo je jedno od naših strateških opredjeljenja. Korupcija i organizirani kriminal su među najvećim problemima sa kojima se suočavamo. Moramo osigurati da se sigurnosne agencije i pravosudne institucije u skladu sa zakonom intenzivnije,odlučnije i efikasnije bore protiv korupcije i kriminala.

Posebno i kategorično ćemo zahtijevati od tužilaca da izvade iz ladica i procesuiraju slučajeve privrednog kriminala.

Mi smo među prvima, do kraja principijelno i dosljedno, ustanovili princip prema kojemu niko protiv koga je potvrđena optužnica pred bh. sudovima ne može obnašati funkciju u ime SDA. Tog principa i dalje ćemo se držati.

Među našim ključnim prioritetima je sigurnost građana. Provest ćemo mjere kojima će se postići sigurno okruženje, javni red, zaštita imovinske i lične sigurnosti građana.

Posebnu pažnju posvetit ćemo saniranju šteta od katastrofalnih poplava i klizišta. Tražit ćemo hitnu obnovu stanova, škola, domova zdravlja i puteva oštećenih u poplavama, kao i besplatnu dodjelu parcela i izgradnju kuća svima koji su ostali bez svojih domova.

Smatramo da veliki uspjeh postignut na Donatorskoj konferenciji u Briselu treba pretvoriti u hitne i konkretne aktivnosti i projekte s ciljem rješavanja direktnih i indirektnih posljedica najteže katastrofe koja je pogodila BiH u posljednjih stotinu godina. Insistirat ćemo posebno na ažurnom i efikasnom djelovanju Fonda za pomoć nastradalima.

Deblokirat ćemo procese euroatlanskih integracija BiH. Podržat ćemo reforme Ustava BiH koje su u interesu svih građana i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture.

Mi smo kreirali ideje za provođenje presude Sejdić-Finci i uspostavu efikasnijeg mehanizma koordinacije procesa EU integriranja Bosne i Hercegovine.

Uporno i strpljivo ćemo raditi na ispunjavanju ta dva uslova da bi podnijeli kredibilnu aplikaciju za prijem Bosne i Hercegovine u EU i dobili kandidatski status.

Insistirat ćemo na knjiženju nepokretne vojne imovine na državu BiH u skladu sa presudom Ustavnog suda po apelaciji predsjednika Tihića, da bi otpočeli sa provođenjem Akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u.

Naši vanjskopolitički prioriteti su punopravno članstvo u NATO i EU, regionalna saradnja, posebno sa susjednim državama, privlačenje stranih investicija te zaštita naših građana u svijetu.

I dalje ćemo snažno raditi na unaprjeđenju prijateljskih odnosa sa zemljama istoka, posebno članicama OIC-a, s posebnim fokusom na ekonomskoj saradnji i privlačenju ulaganja u ekonomiju naše zemlje.

Koristit ćemo sve mogućnosti i resurse da anuliramo antibosanska i antibošnjačka lobiranja u međunarodnim okvirima.

Rješenjima o gradu Mostaru posvetit ćemo kontinuiranu, dosljednu i principijelnu pažnju. Mostar treba urediti na takav način da budu u potpunosti zaštićena prava Bošnjaka i svih građana u ovom gradu i otklonjena svaka potencijalna diskriminacija. SDA se zalaže za uređenje Mostara kao jedinstvenog grada sa više jedinica lokalne samouprave.

Smatramo da je nužno uvesti rotaciju na mjestu Gradonačelnika, tako da svake četiri godine na toj poziciji bude osoba iz drugog konstitutivnog naroda, ili iz reda ostalih.

Dragi prijatelji,

Pitaju nas često, oni manje dobronamjerni, šta ste uradili u protekle 24 godine? Ne zaborave pri tome dodati ono „loše vlasti”?

Odgovorite im s ponosom, dajte im jasne argumente: SDA je od svog osnivanja do danas bila lider i nosilac svih ključnih, historijski presudnih procesa i odluka za Bosnu i Hercegovinu, Bošnjake i sve bosanske patriote: obnovili smo državnost Bosne i Hercegovine, izborili se za njenu nezavisnost, očuvali teritorijalni integritet, međunarodno-pravni subjektivitet i suverenitet, uspješno vodili odbrambeno-oslobodilački rat, odbranili zemlju od agresije, stvorili snažnu i ponosnu antifašističku Armiju BiH, vratili Bošnjacima njihovo nacionalno ime, dostojanstvo i politički subjektivitet, vratili ime bosanskog jezika, bili lideri u obnovi zemlje, izgradnji državnih institucija, kreatori ključnih reformi u proteklih 18 postdejtonskih godina…I uz sve to vodili dosljednu socijalnu politiku i brinuli za stotine hiljada prognanih, ranjenih, demobiliziranih boraca, porodica šehida i poginulih boraca…

Kratko i jasno kazano: borili smo se za opstanak, ponos i dostojanstvo bosanskog čovjeka! Branili smo naše pravo na život, na slobodu, na ravnopravnost.

Stranka demokratske akcije je uvijek bila u službi naroda i države. Hrabro i dosljedno. Radili smo i uradili mnogo. Istina, bilo je i propusta…. Ali jedno je neupitno.

KADA GOD JE BILA JAKA SDA – BILA JE JAKA I BiH!

Ali, naša borba nije završena…. Danas je to borba protiv ponižavajuće nezaposlenosti. Protiv korupcije. Protiv kriminala koji ugrožava sigurnost građana…. Borba za pravdu i društvo jednake šanse. Za uređenu državu u kojoj vladaju pravo i red. Za ekonomski razvoj i zapošljavanje koje će svim građanima naše zemlje dati jednaku priliku da ostvare svoje potencijale i ambicije…. Za sigurnu budućnost naše djece…

U toj borbi potrebna nam je zrelost, iskustvo i odgovornost. Potrebno nam je jedinstvo. Jedinstvo koje će nam vratiti snagu. Snagu koja će nam vratiti vodeću ulogu na svim pozicijama na kojima se odlučuje o budućnosti naše zemlje!

Dame i gospodo,

Naš ključni politički cilj je cjelovita i demokratska država Bosna i Hercegovina, u kojoj su svi narodi i svi građani ravnopravni na cijeloj teritoriji.

Država BiH koja je integrirana u EU i NATO savez, i koja ima prijateljske veze sa cijelim dobronamjernim svijetom. I na istoku i na zapadu.

Trenutno u BiH, realizaciji ovog cilja oponiraju političke snage koje daju prednost enitetima nad državom, i političke snage koje zagovaraju dodatne etničke podjele.

Sada je u BiH na sceni sukob snaga koje se bore za reintegraciju Bosne i Hercegovine i snaga koje u osnovi teže dezintegraciji BiH.

Da bi mogli da realiziramo taj ključni politički cilj treba nam ozbiljna i odgovorna politika koja se može najbolje manifestirati kroz jedan, jedinstven i snažan probosanski politički blok. SDA mora biti osnova tog bloka.

SDA je pokazala da ima sluha za ovo pitanje i da ispravno shvata njegov značaj. I onda kada nam je kao stranci to bilo gotovo nepotrebno, mi smo, stavljajući interese države iznad interesa stranke, u vlast uključivali i druge.

Jedinstven probosanski politički blok mora biti kredibilan. Na mjestima gdje se odlučuje mora imati dovoljno snage da provede svoju politiku.

Zbog toga je važno da SDA nadmoćno pobijedi na predstojećim općim izborima.

Mi imamo viziju, imamo ozbiljne i sposobne ljude koji mogu uspješno nastaviti i završiti započeti posao!

Samo odgovorna, uporna, odlučna i dosljedna politika može ponovo pokrenuti zemlju naprijed.

Na ovoj historijskoj prekretnici glas za SDA je glas za snagu i jedinstvo. Glas za jaku, stabilnu i prosperitetnu državu Bosnu i Hercegovinu.

Snagom jedinstva idemo do pobjede!

Živjeli i hvala vam!

prava2

 prava3

prava4

prava5

konvencija1109005
konvencija1109004
konvencija1109003
sda.ba