Obraćanje Bakira Izetbegovića na press-konferenciji nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom

kir-400x191

Obraćanje Bakira Izetbegovića na press-konferenciji nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom


Dakle, imali smo jedan kvalitetan sastanak s generalnim sekretarom Rasmussenom i njegovim timom, naravno o putu BiH, odnosno o zastoju na putu BiH ka punopravnom članstvu u NATO savezu.

Sastanak je počeo razgovorom o katastrofi koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu. Ja sam generalnom sekretaru iznio podatke o štetama, o žrtvama, o prioritetima, o onome što se preduzima, o trenutnim potrebama. NATO savez je preko svojih zemalja saveznica i preko svojih partnera već snažno uključen. Dakle, 21 ili saveznik ili partner NATO-a je već prisutan u BiH i pomaže.

Kazao sam da se fokusi mijenjaju na dnevnoj bazi, da u sljedećim danima treba spriječiti epidemije koje mogu nastati zbog hiljade leševa koji mogu početi da se raspadaju u područjima pogođenim poplavama, dakle mogu se početi raspadati u vodi i to može dovesti do zagađenja tla i do zagađenja podzemnih voda.

Dogovoreno je da se obratimo NATO-u i da će oni vidjeti u kojoj mjeri i na koji način nam mogu pomoći. Ono što je u ovom času vjerovatno najpotrebnije Bosni i Hercegovini jesu mobilne spalionice za hiljade leševa.

U vezi s putem ka NATO-u, odnosno u vezi sa zahtjevom ka ispunjavanju tzv. Talinskog uslova, nismo imali danas kazati ništa novo. Izražena je nada da ćemo u jednoj relaksiranijoj atmosferi, nakon oktobarskih izbora, konačno riješiti to pitanje.

Ja sam podcrtao gospodinu Rasmussenu i timu iz NATO-a da, uprkos zastoju, kada je u pitanju naš put ka NATO-u, unutar samih Oružanih snaga imamo dobre pomake. Dakle, prije svega istakao sam ogroman napredak u oblasti civilno-vojne saradnje koja je ovih dana došla do izražaja. Dakle, saradnja i koordinacija između vojnih i civilnih struktura bila je odlična i to je jedan od uspjeha Bosne i Hercegovine.

Zatim učešće u međunarodnim mirovnim i sigurnosnim misijama – NATO misija u Afganistanu, a misije UN-a u Kongu i Maliju. Mislim da je BiH, kada je u pitanju Afganistan, vrlo osjetljiva misija, da je BiH možda učinila i više nego što su neke članice NATO-a. U svakom slučaju, od 2009. godine, 433 pripadnika Oružanih snaga BiH je učestvovalo u ovoj misiji.

Bosna i Hercegovina je dala i veliki doprinos regionalnoj sigurnosti raznovrsnim učestvovanjem u regionalnim forumima SEECP-a, CEF-e, RACVIAC-a i slično. Također, pokazala se kao zreo i konstruktivan partner u multilateralnim formatima. Pored toga, ostvaren je i stabilan napredak u implementaciji partnerskih ciljeva u okviru Partnerstva za mir.

Povećan je kapacitet za interoperabilne operacije sa NATO saveznicima i partnerima. Istakao sam i kao novinu program obuke oficira Oružanih snaga. Trenutno je u toku obuka za prvih 30 mladih oficira koji će biti educirani u Bosni i Hercegovini. Dakle, ona treba biti završena do 2015. godine.

Također, podcrtao sam i pitanje rješavanja viškova naoružanja i municije. U 2014. godini uništeno je – što municije, što naoružanja, 894 tona, skoro 900 tona. I, konačno, nastavljeno je poboljšanje logistike i sistema javnih nabavki u Ministarstvu odbrane.

Naš cilj, odnosno cilj NATO-a koji nam je postavio, da se 2% bruto ličnog dohotka izdvaja za potrebe Oružanih snaga, mi za sada ne možemo ispuniti, ali težimo tome. Samim sistemom nabavki smo postigli to da se sa jednakim sredstvima nabavlja više i kvalitetnije opreme.

Ovo je oproštajna posjeta generalnog sekretara Rasmussena i ja sam mu danas zahvalio, u ime Bosne i Hercegovine i u ime naših oružanih snaga i države, na snažnoj podršci koju je tokom cijelog mandata pružao BiH na njenom putu ka članstvu u NATO savez.

(bakirizetbegovic.ba)