Novogodišnja press konferencija Općinskog odbora SDA Tuzla

1novogodisnji004

Novogodišnja press konferencija Općinskog odbora SDA Tuzla

Općinski odbor SDA Tuzla priredio je danas u prostorijama Stranke novogodišnju press konferenciju i prijem za novinare. Sumiran je rad Općinskog odbora u ovoj godini te su najavljene najznačajnije aktivnosti za predstojeći period.


Općinski odbor SDA Tuzla realizovao je u 2013. godini brojne aktivnosti. Jedna od najznačajnih bila je organizovanje Programsko- izborne Skupštine Općinskog odbora SDA Tuzla na osnovu Odluke Glavnog odbora SDA o sazivanju Konvencije Stranke demokratske akcije. Predsjednik Bukvarević je na osnovu te Odluke i uz saglasnost predsjednika KO SDA TK-a te generalnog sekretara SDA BiH, i nakon obavljenih konsultacija sa predsjednicima mjesnih odbora predložio listu za IO SDA Tuzla, koja uključuje i sedam novih članova. Lista je podržana apsolutnom većinom glasova.

Od značajnijih aktivnosti izdvajamo i tribinu pod nazivom ” Prioritet djelovanja SDA u aktuelnoj političkoj situaciji” koja je održana pred nekoliko stotina članova i simpatizera Stranke. Uvodničar tribine bio je zamjenik predsjednika SDA i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović koji je iskazao podršku radu Izvršnog odbora i zaželio sretan i uspješan rad u narednom periodu.

Posebnu pažnju SDA je na svim nivoima posvetila Popisu stanovništva.

” Aktivnosti Izvršnog odbora, OO SDA Tuzla i svih organa Stranke bile su naročito usmjerene na popis stanovništva u BiH. OO SDA je učinio maksimalan trud da sa svim drugim institucijama da doprinos da popis protekne u skladu sa zakonom, a i da se stavovi organa Stranke prenesu svim građanima do kojih se moglo doći. Organizovano je tridesetak javnih skupova po mjesnim zajednicama na kojima su prisutni informisani o popisu. Operativni tim Stranke je bio na terenu sa zadatkom da objasni sve što se odnosilo na popis i da odgovara na sva pitanja građana. Tokom trajanja samog popisa, u koordiniranoj akciji sa vijećnicima SDA i organima Stranke rješavane su poteškoće na terenu putem Popisne komisije” – kazao je predsjednik OO SDA Tuzla doc.dr.Salko Bukvarević.

Delegacija OO SDA Tuzla je kao i svake godine učestvovala u obilježavanju godišnjice rođenja i godišnjice smrti prvog Predsjednika BiH i prvog i počasnog Predsjednika SDA, rahmetli Alije Izetbegovića. Općinski odbor je podržavao humanitarne akcije, aktivnosti Asocijacije žena, Asocijacije mladih i Asocijacije Fatma. Organizovano je niz radionica, tribina. U toku mjeseca Ramazana organizovani su iftari. Članovi OO SDA Tuzla su redovno učestvovali u obilježavanju svih značajnih datuma u historiji BiH kao i u obilježavanju Dana mjesnih zajednica općine Tuzla.
I ove godine su održane tradicionalne kulturne i sportske manifestacije (Koncert u povodu Dana nezavisnosti, Bajramski turnir u malom nogometu, Likovna kolonija Vršani … ) kojima je OO SDA Tuzla bio generalni pokrovitelj.

„ Obzirom da je 2014. izborna godina, čekaju nas brojne predizborne aktivnosti u cilju vraćanja povjerenja građana u SDA i ostvarivanja što boljeg izbornog rezultata” – istakao je predsjednik Bukvarević.

1novogodisnji003
Kada je riječ o radu Kluba vijećnika, njegove aktivnosti su bile, prije svega, usmjerene na pripreme za sjednice Vijeća kako bi se u koordinaciji sa predsjednikom OO SDA Tuzla, Izvršnim odborom te Savjetima Stranke zauzimao stav o svim pitanjima koja su uvrštena u dnevni red sjednice Vijeća.

Presjek rada Kluba napravio je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

” 2013. godina počela je sa loše planiranim Budžetom za koji je Klub vijećnika SDA prilikom usvajanja smatrao da je nerealan i preambiciozan i da će uskoro uslijediti i rebalans, što se nažalost i dogodilo dva puta. Na kraju godine je Budžet koji je usvojen u iznosu od 54 miliona KM, nakon rebalansa iznosio nešto više od 43 miliona KM.

Ono što je obilježilo 2013.godinu jeste implementacija izbornih rezultata u mjesnim zajednicama vezano za izbor članova i predsjednika Savjeta mjesnih zajednica. Tom prilikom, većina u Općinskom vijeću Tuzla predvođena SDP-om nije postupala u skladu sa odredbama Statuta koje predviđaju da se Savjeti mjesnih zajednica formiraju u skladu sa izbornim rezultatom koji je politička stranka ostvarila na području te MZ. Nažalost, zbog odstupanja od tih odredbi Statuta, SDA je zakinuta za određeni broj mjesta te je dobila mjesta u Savjetima MZ gdje nema izborni legitimitet, a uskraćena je tamo gdje tradicionalno ova stranka dobija legitimitet na izborima.

1novogodisnji5001
Ono što je takođe obilježilo 2013. godinu jeste povećanje cijene odvoza smeća. Ova odluka Nadzornog odbora Komunalca o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla je dodatno problematična zato što u sebi nosi diskriminatorske elemente jer je predvidjela da se građanima odvoz smeća naplaćuje po dva kriterija – broju članova i po kvadraturi stambenog prostora, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača koj predviđa da se svim građanima usluga pruža pod jednakim uslovima. Klub vijećnika SDA je u tom pogledu podnosio inicijativu da se cijena odvoza smeća vrati na neku razumnu mjeru i da se omogući građanima da sami izaberu opciju po kojoj će plaćati odvoz smeća. Na taj način bi se obezbijedio jedan pravedniji pristup i sigurno bi to pozitivno uticalo na naplativost.

2013. godinu je obilježilo i kreditno zaduženje Općine Tuzla kod Njemačke kreditne banke koje je Klub vijećnika SDA podržao jer to prati značajan grant. Ova kreditna sredstva će se namjenski utrošiti za rješavanje suštinskih potreba građana općine Tuzla, dakle za unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda za šta smo se mi i u proteklom mandatu zalagali. Pitanje vode i kanalizacije su strateška pitanja u svakoj organizovanoj zajednici i zato želimo da podržimo ovakve projekte. Povećanje cijena komunalnih usluga ne podržavamo pa tako ni povećanje cijena vode od 1. januara 2014. godine za 10 % jer nas predlagač nije ubijedio da je to uslov za dobijanje kredita pogotovo zato što otplata kredita počinje od 2018. godine.

1novogodisnji002
Kraj ove godine obilježen je i usvajanjem Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu koji je nažalost manji za 12 miliona KM. Prvi put imamo deficit u iznosu od 1.400.000 KM na dijelu posebnog računa koji će se sanirati iz tekućih prihoda, sredstva za komunalnu infrastrukturu su takođe upolovljena, od nekad predviđenih 24 miliona KM to je sada 12 miliona KM. Dakle, dobijamo jedan skroman Budžet koji neće zadovoljiti potrebe građana i općine za normalnim razvojem. Manje novca u Budžetu znači i manje ulaganja u sve oblasti života. Jedino što je pozitivno u vezi ovog Budžeta jeste što su sredstva koja su namijenjena socijalno ugroženim građanima i organizacijama koje na posredan način brinu o tim kategorijama, ostala na istom nivou. Dakle nisu umanjena sredstva za Narodnu kuhinju, Crveni križ, Udruženje penzionera, boračke organizacije itd.

SDA je uputila pet amandmana i oni su obuhvatili ukupno oko 200.000 KM. Smatramo da su naši amandmani skromni i realni i s njima smo imali namjeru da ukažemo da određene potrebe i doprinesemo pravednijoj raspodjeli budžetskih sredstava. Nažalost, nijedan naš amandman nije prihvaćen. Zbog toga je Klub vijećnika SDA bio suzdržan prilikom usvajanja Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu ” – ističe Sabahudin Imamović.

1novogodisnji5002
Općinski odbor SDA Tuzla uputio je čestitku svim građanima u povodu 2014. godine kao i zahvalnost medijima na korektnoj saradnji u proteklom periodu.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla