Novalić s kantonalnim premijerima: U svim kantonima povećan broj zaposlenih

1000 1517324933press-fadil-novalic-milicevic-drljaca-30012018-20180130153408 IMG 1710-MZ 5

Novalić s kantonalnim premijerima: U svim kantonima povećan broj zaposlenih


U Sarajevu je danas održan sastanak premijera FBiH Fadila Novalića i njegovih zamjenika sa premijerima i pojedinim resornim ministrima svih kantona. Razgovarano je o nekoliko pitanja, a zaključeno je, pored ostalog, da su provedene reforme rezultirale povećanjem broja zaposlenih.

Također, razmotreni su finansijski efekti novih rješenja iz nacrta Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak na kantonalne budžete, analizirane obaveze kantona iz reformske agende, razgovarano o cestogradnji i sljedećim koracima reforme javne uprave u BiH.

Premijer Novalić rekao je novinarima nakon sastanka da je u svakom od kantona povećana zaposlenost.

– U našem mandatu zaposleno je ukupno 38.000 osoba, od toga najviše u Tuzlanskom kantonu. Činjenica je da je to sveukupna zaposlenost u kojoj vrlo malo ima javnog sektora, i to oko 1.100 ljudi u zdravstvu – rekao je premijer.

Ministrica finansija Jelka Miličević podsjetila je da je u proceduri donošenje važnih poreznih zakona, te da je završena javna rasprava i trenutno je u toku izrada radnih prijedloga.

Novinarima su se obratila tri kantonalna premijera, i to premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, Tuzlanskog kantona Bego Gutić i Zapadno-hercegovačkog Zdenko Ćosić. Svi su ocijenili da se radilo o izuzetno važnom sastanku na kojem su ukazali na moguće negativne refleksije Zakona o doprinosima i porezu na dohodak.

– Bojimo se da će primjena ovih zakona imati negativne refleksije na izvanbudžetske fondove, a posebno na Zavode za zdravstveno osiguranje. Zato se može očekivati da niži nivoi vlasti upute određene sugestije za moguće dorade ovih zakonskih rješenja – rekao je Ćosić.

Govoreći o pitanju modernizacije regionalnih cesta rekao je da je razgovarano o raspodjeli novih prihoda od akciza na gorivo.

– Rekli smo da ćemo dogovoriti način raspodjele, da će sredstva biti na podračunu dok se ne postigne dogovor. Neki premijeri su već predložili da preuzmemo obrazac koji već postoji po Zakonu o cestama kada je u pitanju raspodjela između Federacije i kantona, odnosno općina – kaže Ćosić, koji je saglasan sa ovim prijedlogom.

Premijer KS Konaković rekao je da su dosadašnje aktivnosti doprinijele pozitivnim pomacima, te da je u prethodnim godinama povećan broj zaposlenih, povećani su prihodi od direktnih i indirektnih poreza…

– Dva zakona o kojima smo razgovarali su vrlo “opasni”, jer bi se uvođenjem novih osnovica mogli povećati, s jedne strane, nameti u javnoj potrošnji, dok s druge strane oslobađamo onaj dio kapitala koji bi mogao napuniti dijelove budžeta. Pojavljuje se dilema kako će se to reflektirati na Zavode zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje i tu zaista trebamo biti hrabri i vrlo obazrivi. Trebamo biti spremni da će neki od fondova trpiti i da će biti smanjenih prohoda koji bi mogli biti nadomješteni iz drugih izvora, a danas smo čuli da bi to moglo biti oporezivanje igara na sreću – rekao je Konaković.

Premijer TK Gutić naglasio je da je provođenje reformske agende dalo pozitivne rezultate, te da su efekti najvidljiviji u ovom kantonu. Naveo je da je pokrivenost uvoza izvozom u TK, prema posljednjim podacima, više od 80 posto, a na nivou FBiH oko 60 posto. Broj zaposlenih, također, značajno je povećan u proteklim godinama.

I on je ponovio da bi zakoni o doprinosima i porezu na dohodak mogli direktno utjecati na prihode kantona i lokalnih zajednica.

– Prema rezultatima analiza koje je radila Vlada TK, štetan utjecaj na ovaj kanton bio bi oko 10 miliona maraka, ali prema podacima koje smo danas vidjeli u analizi Federalnog ministarstva finansija, to je negdje oko 1,2 miliona KM – rekao je Gutić, navodeći da bi smanjenjem stope za zdravstveno osiguranje moglo doći do ugrožavanja Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Faktor.ba