Nije politički pritisak tražiti da se javnosti položi račun za sporne odluke

VSTVBiH 1 188471170-700x402-400x229

Nije politički pritisak tražiti da se javnosti položi račun za sporne odluke


Odbacujemo potpuno neutemeljene optužbe predsjednika Viskog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da je SDA vršila bilo kakav pritisak na to tijelo.

Nije politički pritisak ukoliko se od članova VSTV-a zahtijeva da javnosti obrazlože motive i razloge donesenih odluka. SDA je tražila i uvijek će tražiti da svaki član VSTV-a javnosti položi račun za svoj rad.

Razvoj događaja nakon usvajanja spornih i sramnih zaključaka je pokazao da je SDA bila i pozvana i dužna da reagira i upozori javnost na njihovu štetnost. Navedenim zaključcima se ozbiljno narušava integritet sistema sudske vlasti u BiH i njima se ta bitna grana vlasti udaljava od principa profesionalnosti, objektivnosti i nezavisnosti.

Zaključke VSTV-a je najoštrije osudila kako međunarodna zajednica, tako i sveukupna domaća, a posebno stručna javnost.

SDA se bori za transparentan rad VSTV i protiv je bilo kakvih, a naročito političkih pritisaka na to tijelo. Moramo, nažalost, konstatovati da postoji ozbiljna sumnja da je VSTV već podleglo nekim političkim pritiscima s kojima SDA nema nikakve veze.

sda.ba