Neustavan pokušaj preuzimanja ovlaštenja predsjednika FBiH

budimir-nije-kriv-za-krizu-vlasti-400x266

Neustavan pokušaj preuzimanja ovlaštenja predsjednika FBiH


Povodom neustavnog pokušaja preuzimanja ustavnih ingerencija predsjednika FBiH od strane dvojice potpredsjednika FBiH, želimo obavijestiti javnost o sljedećem:

Niti jedan organ vlasti u FBiH, pa tako ni Parlament FBiH kao zakonodavni organ, ne može na nekoga prenijeti više prava i obaveza nego što ih ima po Ustavu FBiH. Parlament FBiH nema ustavnu nadležnost da se miješa u izvršne organe vlasti na način da mimo Ustava FBiH vrši prenos vlasti sa predsjednika Federacije na potpredsjednike. Postoji izričita odredba u Ustavu FBiH oko nadležnosti organa izvršne vlasti kao i nadležnosti zakonodavnog organa. Svaki pokušaj narušavanja osnovnih ustavnih principa podjele nadležnosti iz Ustava FBiH dovodio bi do pravne anarhije i pokušaja rušenja ustavnog poretka zasnovanog na demokratskim principima.

Način na koji “četvorka” pokušava preuzeti izvršnu vlast u Federaciji navodi na zaključak da slučaj Budimir u osnovi ima političke motive.

sda.ba