Neprihvatljivo je ograničavanje vjerskih sloboda u BiH

VSTVBiH 1 188471170-700x402-400x229

Neprihvatljivo je ograničavanje vjerskih sloboda u BiH

Dijeljenje


U vezi sa nedavnim odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) o zabrani nošenja vjerskih obilježja, sudijama i tužiocima, odnosno nosiocima pravosudnih funkcija, SDA iznosi sljedeće stavove:

VSTV BiH se, bez jasno vidljivog razloga, upustilo u osjetljivo pitanje o ograničavanju vjerskih sloboda u Bosni i Hercegovini, mada je ovo pitanje zagarantovano Ustavom BiH, čl. II st.1. i članom II/4, Univerzalnom Deklaracijom UN-a o zaštiti ljudskih prava, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i Zakonom o zabrani diskriminacije.

VSTV BiH uvodi ovo pitanje u državne organe na mala vrata, kroz zaključke i kodekse, a ne kroz zakon i parlamentarnu raspravu, te na taj način sužava transparentnost svoga rada.

Način na koji VSTV BiH normira ovo pitanje je nedorečen čime je ostavljen prostor za manipulacije. Zar mahrama kod muslimanki, koja je usađena i u tradiciju ovog naroda i u vjersku obavezu, može biti vjersko obilježje podložno zabranama? To nas podsjeća na vremena kojih se nerado sjećamo. Bilo bi jako interesantno vidjeti spisak vjerskih obilježja koja su podložna zabranama, a koji bi nam ponudilo VSTV BiH.

VSTV BiH je na ovaj način prekoračilo svoje ovlasti i uznemirilo javnost, stoga, tražimo da stavi van snage navedeni zaključak, a pitanje ograničavanja vjerskih sloboda i zabrane nošenja vjerskih obilježja razmatrati kroz parlamentarnu proceduru, javnu raspravu i eventualnu izmjenu zakona iz ove oblasti.

sda.ba