Neprihvatljivi su prioriteti trošenja budžetskih sredstava u vrijeme pandemije: Građani su žrtvovani predizbornoj kampanji

Neprihvatljivi su prioriteti trošenja budžetskih sredstava u vrijeme pandemije: Građani su žrtvovani predizbornoj kampanji

Klub vijećnika SDA Tuzla smatra skandaloznim da Gradski štab Civilne zaštite Tuzla,u vremenu stanja prirodne nesreće, uzrokovane pandemijom Korona virusa nije imao javne niti bilo kakve druge nabavke vezane za borbu protiv pandemije.

To su priznali u svom saopštenju objavljenom ovih dana a povodom zahtjeva Kluba vijećnika SDA da Gradsko vijeće na prvoj narednoj sjednici razmatra informaciju Gradskog štaba Civilne zaštite o javnim nabavkama u periodu proglašenog stanja prirodne nesreće izazvane korona virusom.

Mada je rebalansom budžeta za zaštitu građana Tuzle u jeku pandemije osigurano 3 miliona KM građani su se morali sami snalaziti, trošiti svoj novac za kupovinu maski, rukavica i sredstava za ličnu dezinfekciju i dezinfekciju zajedničkih prostora.

Neshvatljivi su i neprihvatljivi prioriteti gradonačelnika i Gradske uprave koji su u vrijeme pandemije trošili novac za nabavku kompjutera i obnovu sojeničkog naselja, a ignorisali stvarne potrebe građana.

To se može objasniti samo patološkom željom za dobijanjem još jednog gradonačelničkog mandata.

Opravdano sumnjajući da je gradski budžet već odavno stavljen u funkciju predstojećih izbora, Klub SDA traži od Gradske uprave da na sjednici Gradskoga vijeća 30.06.2020.godine iscrpno upozna  građane Tuzle kako su se trošila budžetska sredstva u vrijeme pandemije, po kojim prioritetima, na koji način i kome su dodjeljivana, kao i kako se planiraju potrošiti tri miliona KM namijenjenih rebalansom budžeta za borbu protiv koronavirusa.

Tražimo od gradonačelnika da preuzme ličnu odgovornost i izađe pred Gradsko vijeće sa svim relevantnim informacijama na ovu temu te da se ne skriva iza gradskih službi i email sjednica.