Nastavljeno predstavljanje kandidata Općinskog odbora SDA za Općinsko vijeće Tuzla

press4003

Nastavljeno predstavljanje kandidata Općinskog odbora SDA za Općinsko vijeće Tuzla

 


Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla danas je predstavio još četiri kandidata sa liste za Općinsko vijeće Tuzla koji će se birati na predstojećim Općinskim izborima, u oktobru 2012. godine. O razlozima kandidature i onome za šta će se zalagati kao vijećnici ukoliko dobiju povjerenje građana danas su na press konferenciji govorili dipl.pravnica Almasa Begić, diplomirani ekonomista Abdulah Đulović, Bachelor ekonomije i ing. saobraćaja Beriz Sakić, te dipl. socijalni radnik i dobitnik Zlatnog ljiljana Edin Haračić Klej.

Dipl. pravnica Almasa Begić: Zalagat ću se za afirmaciju i angažovanje mladih i žena u organima i tijelima općine

” Kao kandidat za vijećnika u Općinskom vijeću Tuzla posebno ću se zalagati za afirmaciju i angažovanje mladih i žena u organima i tijelima općine. Takođe ću se zalagati za ravnopravan tretman u rješavanju životnih problema građana svih mjesnih zajednica.

Smatram da je vrijeme da se omjer snaga u Općinskom vijeću Tuzla promijeni u korist opozicije i poboljša demokratski ambijent odlučivanja.

Ne trebaju samo promjene radi promjena, nego istinske promjene da bi nam zaista bilo bolje.

Zalagat ću se i za bolju i transparentniju međunarodnu saradnju našeg grada i inozemnih partnera. Mi smo na vratima jedne velike zajednice država, od koje možemo da crpimo ne samo novac nego i iskustva i standarde, principe ponašanja i kulturu. Sve to zajedno moramo ugraditi i u našu općinu da bismo bili ono što želimo biti – ravnopravni u svakom pogledu sa svima!

Željela bih da istaknem kako je ovo velika odgovornost, ali dat ću sve od sebe. Naš grad, naša općina i naš narod zaslužuju bolji život. A mi se moramo boriti svi zajedno da to i ostvarimo. Ako dobijem povjerenje građana i uđem u Općinsko vijeće Tuzla, očekujem da vijećnici budu jedan tim, i da sav svoj kapacitet i znanje iskoristimo na najbolji mogući način. Uvijek trebamo imati na umu da se borimo za naš grad kako bi našim građanima vratili dostojanstvo i osmijeh na njihova lica.

Politika koja se vodila dugi niz godina, dovela je do nezavidnog položaja mladih ljudi u gradu Tuzli i to u svim oblastima društva. Njihov angažman i doprinos u političkim procesima našeg grada je prilično zanemariv.

Svi mi moramo biti nosioci pozitivnih političkih promjena u BiH i u Tuzli i ovim putem apelujem na sve da se uključe u političke procese, prvenstveno u svojim lokalnim zajednicama ” – kazala je Almasa Begić.

Dipl. ekonomista Abdulah Đulović: Zalagat ću se da se poveća ulaganje u sport

” Jedan od osnovnih razloga iz kojih sam se kandidovao za predstojeće lokalne izbore jeste to što smatram da se konačno općina Tuzla treba doživjeti kao „općina” sa svim svojim mjesnim zajednicama, a ne samo kao uži centar grada u kome imamo jezera i fontane, dok neke mjesne zajednice u Tuzli još uvijek nemaju vodu za piće. Takođe, jedan od razloga je i taj da pokušam uticati na svijest općinskih čelnika da povećamo ulaganje u sport, jer Tuzla je nekada bila sportski centar sa velikim brojem prvoligaša, dok danas nije taj slučaj. Ovdje nije riječ samo o profesionalnom sportu nego i o amaterskom, gdje djecu pokušavamo maknuti sa ulica te im dati mogućnost da budu dio” zdravog” tima.

Ukoliko bih dobio povjerenje građana, svakao bih se zalagao i za to da bude mnogo više projekata proizvodnog karaktera koje bi Općina pomagala, te da Tuzla bude ponovo industrijski centar bez proizvodnih pogona koji zagađuju okolinu. Ovdje dakako treba biti u tijesnoj vezi sa kantonalnim institucijama. Potrebno je stvaranje ambijenta za privlačenje investitora, a ne uništavanje preduzeća kako bi se dobila slobodna građevinska zemlja” – rekao je Abdulah Đulović.

press4006
Diplomirani ing. saobraćaja i Bachelor Ekonomije Beriz Sakić : Potrebno je mladima stvoriti povoljniji ambijent za realizaciju poslovne ideje

“Kandidaturu za Općinsko vijeće Tuzla sam prihvatio zbog toga što sam kao i mnogi drugi građani nezadovoljan dosadašnjim načinom vođenja grada.

Obzirom da dolazim iz radničke populacije, radim i živim kao privrednik, te se svakodnevno susrećem i sarađujem sa ljudima koji se suočavaju sa raznim problemima i izazovima u našoj lokalnoj zajednici, smatram da ću biti u prilici da na dnevnoj osnovi evidentiram probleme koji tište građane Tuzle.

U fokusu mog političkog angažmana, između ostalog, bit ću istrajan u nastojanjima da :

-Mladima obezbijedimo što kvalitetnije obrazovanje, te da u saradnji Općine Tuzla sa obrazovnim institucijama educiramo mlade ljude koji završavaju osnovno i srednje obrazovanje o deficitarnoj radnoj snazi na tržistu rada.

– Da mladima koji žele pokrenuti samostalni biznis obezbijedimo edukaciju i stvorimo povoljniji ambijent za realizaciju poslovne ideje.

-Zalagat ću se da učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzle najmanje jednom godišnje posjete Memorijalni centar Potočari i tamo odslušaju čas historije, kako ne bismo dozvolili da mlade generacije zaborave ili smetnu sa uma genocid u Srebrenici i stradanja Bošnjaka koja su se desila širom Bosne i Hercegovine od 1992.-1995. godine

-Vjerujući da građani najbolje poznaju probleme u svojim mjesnim zajednicama, inicirat ću vraćanje mjesnim zajednicama pravni status kako bi imale budžet i pečat, te na taj način efikasnije odgovarale zahtjevima građana.

-Obzirom da dolazim iz branše koja obučava građane za polaganje vozačkog ispita, zalagat ću se da općina Tuzla dobije savremeni poligon za obuku i polaganje vozačkih ispita, jer „poligon”, ako se tako uopšte može nazvati, koji se sada koristi i na kojem polaganje pored građana općine Tuzla vrše još tri općine, je neuslovan i niti u jednom segmentu ne zadovoljava potrebe građana.

Moj politički koncept kao i politički koncept moje stranke je baziran na svakodnevnoj saradnji sa građanima, te u skladu sa tim, uvijek ću biti otvoren za sve kritike i prijedloge građana Tuzle, odakle god oni dolazili i sa bilo koje strane” – poručuje Beriz Sakić.

Diplomirani socijalni radnik i dobitnik Zlatnog ljiljana Edin Haračić Klej : Inicirat ću više socijalne osjetljivosti Općinskog vijeća prema ugroženim kategorijama građana

“Ukoliko mi bude ukazano povjerenje građana, kao vijećnik SDA u Općinskom vijeću Tuzla ću se zalagati za konstruktivan i transparentan rad Vijeća. Podržavat ću sve odluke koje doprinose rješavanju brojnih problema građana i privrednih subjekata u domenu lokalne zajednice i šire. Prioriteti razvoja Tuzle moraju biti drugačije postavljeni, posebno kada je u pitanju stvaranje osnovnih preduslova za normalan život i rad svih njenih građana i ravnomjeran razvoj svih mjesnih zajednica općine Tuzla. Inicirat ću više socijalne osjetljivosti Općinskog vijeća prema ugroženim kategorijama gradjana kao i stvaranje boljih uslova kroz kvalitetnije projekte, a sve u cilju zapošljavanja mladih jer oni trebaju da budu među glavnim prioritetima sadašnjeg trenutka” – istakao je Edin Haračić Klej.

press4001
Građani Tuzle u SDA mogu prepoznati partnera preko kojeg imaju mogućnost ostvarivanja svojih prava. Vijećnici SDA u Općinskom vijeću Tuzla su u kontinuitetu bili dostupni svakom građaninu te je do sada pokrenut veliki broj inicijativa i vijećnićkih pitanja kako bi se rješavali problemi građana, što će se nastaviti i ubuduće. SDA se oduvijek vodi motom da sve što je dobro za građane Tuzle, dobro je i za SDA.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla