Nastaviti sa odgovornim radom i odnosom prema državi Bosni i Hercegovini!

s logo

Nastaviti sa odgovornim radom i odnosom prema državi Bosni i Hercegovini!

 

sPredsjednik SDA Sulejman Tihić i članovi Kolegija Stranke održali su odvojene radno-konsultativne sastanke sa predstavnicima SDA koji su u nekim kantonima obnašali pozicije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti te predsjednicima uprava i izvršnim direktorima javnih kompanija Federacije Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je o stvarnim razlozima raskidanja koalicije između SDP-a i SDA i konstatirano da je neslaganje u vezi sa budžetom Bosne i Heregovine za 2012. godinu poslužilo samo kao povod za ovaj nepromišljen i neodgovoran potez SDP-a, prije svega prema državi Bosni i Hercegovini i svim njenim narodima i građanima!

Stvarni razlozi raspada ove koalicije su kontinuirana nastojanja SDP-a da od SDA napravi koalicionog poslušnika, a ne koalicionog partnera, što SDA zasigurno, ni u ovoj, niti u bilo kojoj drugoj koaliciji nikada neće biti! Uzroci su stalni pokušaji stavljanja operativnog rada policijskih agencija i organa pod politički kontrolu, neprincipijelne i neadekvatne kadrovske promjene i još uvijek prisutan model jednostranog i centraliziranog donošenja odluka prema praksi Centralnog komiteta KP.

Pitanje budžeta tj. Globalnog fiskalnog okvira je pitanje opstanka države Bosne i Hercegovine. Svi sudionici sastanaka jedinstveni su u mišljenju da se radi o antidržavnom fiskalnom okviru koji Bosnu i Hercegovinu zaključava za naredne tri godine i ne dozvoljava rebalansiranje državnog budžeta, što u aktualnoj situaciji nedostatka sredstava za rad mnogih agencija i institucija predstavlja i više nego neodgovoran i upitan potez SDP-a!

Predsjednik Tihić je prisutnima kazao da treba nastaviti odgovorno raditi u skladu sa dosadašnjom praksom i postignutim rezultatima, te da učine dodatne napore kako se trenutne političke razmirice ne bi odrazile na postignuti nivo suradnje i ugrozile ekonomski razvoj sredina i kompanija.

sda.ba