Nastavak radnih sastanaka: O predstojećim aktivnostima GO SDA Tuzla razgovarano u MZ Kiseljak i Kula

Nastavak radnih sastanaka: O predstojećim aktivnostima GO SDA Tuzla razgovarano u MZ Kiseljak i Kula

Gradski odbor SDA Tuzla je u ponedjeljak 05. oktobra nastavio krug radnih sastanaka koji će se i narednih dana održavati u mjesnim odborima.

Ovaj put domaćini su bili mjesni ogranci Kiseljak, Kula i Jala. Sastanku su prisustvovali članovi rukovodstva GO SDA Tuzla, aktivisti ovih mjesnih ogranaka, kadrovi.

Sa građanima je razgovarano o glavnim političkim ciljevima SDA Tuzla u narednom periodu, o aktuelnoj političkoj situaciji i aktivnostima Gradskog odbora koje slijede.

Sutra,06. oktobra 2020. godine sastanci će se održati u Društvenom domu u Mramoru u 17:00 sati te u Društvenom domu u Dobrnji u 19:00 sati.