Narodi i građani treba da izvuku pouku iz ove i drugih presuda

tihs

Narodi i građani treba da izvuku pouku iz ove i drugih presuda

 

Današnja presuda Haškog tribunala u predmetu protiv najviših vojnih i političkih dužnosnika tzv. Herceg-Bosne očekivana je za sve objektivne promatrače i analitičare događaja iz toga perioda. Ona predstavlja djelimičnu satisfakciju za žrtve jer izgubljene živote i zdravlje ne može vratiti nikakva kazna.

I ovom presudom potvrđen je međunarodni karakter rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995 kao i učešće Vojske Republike Hrvatske u sukobima sa Armijom BiH na području naše zemlje.

Za Bosnu i Hercegovinu, njene narode i građane sada je najvažnije da iz ove i drugih presuda izvučemo pouku i ne dopustimo da se zlo više ikada ikome ponovi. Istina i pravda doprinijet će pomirenju, vraćanju povjerenja i ponovnoj izgradnji suživota naših naroda i građana.

sda.ba