Nakon maratonske sjednice: Prihvaćen budžet Federacije BiH za 2019.

sda parlament-2

Nakon maratonske sjednice: Prihvaćen budžet Federacije BiH za 2019.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici odobrio je Prijedlog ovogodišnjeg budžeta Federacije u iznosu od 2.653.843.356 KM. To je za 335,8 miliona KM ili 11 posto manje u odnosu na prošlogodišnji budžet FBiH. Za budžet je glasalo 58 poslanika i to iz stranaka SDA, HDZ- HNS, SBB, PDA, A-SDA, HDZ 1990 i Laburističke stranke. Protiv je bilo 25 poslanika iz SDP-a, Naše stranke i Demokratske fronte, dok su suzdržani bili poslanici Naroda i pravde i dio Nezavisnog bloka budući da je poslanik Edin Vrače iz te stranke glasao “za” predloženi budžet. Da bi stupio na snagu potrebno je da ga odobri i Dom naroda Federalnog parlamenta. Tokom duže rasprave bilo je uloženo ukupno 87 amandmana, koje Vlada Federacije BiH nije podržala

– Pri tome usvojili smo zaključak da poslanici usvoje Prijedlog zakona o podršci porodicama s djecom, kojim će se omogućiti sufinansiranje naknada nezaposlenim porodiljama – kazao je federalni premijer Fadil Novalić. Osim toga, većinom glasova poslanika usvojen je zaključak Kluba SBB-a, kojim se traži da Vlada prilikom rebalansa planira dva miliona KM za razvoj namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu. Ukazujući na najznačajnije stavke u predloženom budžetu, premijer Novalić obrazložio je da se u okviru kapitalnih transfera javnim poduzećima najznačajnija povećanja sredstava odnose na unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP “Aerodrom Mostar” gdje je povećanje u odnosu na prethodnu godinu jedan milion KM, unapređenje avio prometa Federacije JP “Aerodrom Tuzla” povećanje sredstava u iznosu od jedan milion KM i unapređenje avio prometa Federacije JP “Aerodrom Sarajevo” za jedan milion KM i kapitalni transfer javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu 13 miliona KM.

U cilju poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva i prepoznajući potrebu za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja Novalić kaže da su planirana sredstva u iznosu od 15 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja navedene kategorije stanovništva. Također, 10 miliona KM predviđeno je na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u svrhu uvezivanja staža za uposlene, od čega se devet miliona KM odnosi na preduzeća u vlasništvu Federacije BiH, a jedan milion KM se odnosi na uvezivanje staža za uposlenike privatnih preduzeća. U okviru kategorije tekućih rashoda najznačajnije povećanje se odnosi na tekuće transfere i druge tekuće rashode. – Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO/PIO za 30,2 miliona KM u odnosu na Budžet za 2018. godinu, uslijed povećanog izdvajanja po osnovu člana 129. Zakona o MIO/PIO3 i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 miliona KM koje se odnosi na finansiranje programa Fonda solidarnosti (nabavka citostatika za liječenje melanoma i nabavka tuberkulostatika) – naveo je premijer Novalić.

Bruto plaće i naknade po osnovu redovnog rada planirane su na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine za 7.294 zaposlenika uz primjenu osnovice za obračun plaća od 330,00 KM, koja će se primjenjivati od mjeseca u kojem budžet Federacije BiH za 2019. godinu stupi na snagu. Ukupno planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 204,7 miliona KM, što predstavlja povećanje u odnosu na iznos iz budžeta Federacije BiH za 2018. godinu od 14,4 miliona KM ili osam posto. – Razlog povećanja je usklađivanje osnovice za obračun plaće sa 315,00 KM na 330,00 KM, kao i ispunjenje zakonske obaveze isplate plaća i naknada dužnosnicima (zastupnici, ministri, savjetnici) šest mjeseci nakon prestanka njihovog mandata ukoliko nemaju zasnovan radni odnos – pojasnio je Novalić.

U pogledu nabavke stalnih sredstava najznačajniji iznosi odnose se na smještaj institucija i to 22 miliona KM na nabavci građevina. To predstavlja drugu tranšu za kupovinu zgrade u Sarajevu i obaveze koju je Vlada preuzela potpisivanjem ugovora sa Energoinvestom, te 14 miliona KM na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja prostorija u Sarajevu i Mostaru. – Kada je u pitanju nabavka automobila za federalne budžetske korisnike kao i ranijih godina planiran je jedan milion KM pri čemu Vlada treba utvrditi listu organa za koju će se vršiti nabavka automobila nakon čega će se pristupiti centraliziranoj nabavci automobila za federalne organe uprave – rekao je Novalić. Potvrdio je da Vlada ostaje opredijeljena da nastavi aktivnosti na sufinansiranju projekata uspostavljanja industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave gdje su do sada zabilježeni, kako kaže, dobri rezultati, te je u tu svrhu planirano 4,5 miliona KM.

(FENA)