Najavljene aktivnosti OO SDA Tuzla u povodu 8. marta i predstavljen projekat „ Žena u centru podrške i prevencije u zajednici“

najava8mart005

Najavljene aktivnosti OO SDA Tuzla u povodu 8. marta i predstavljen projekat „ Žena u centru podrške i prevencije u zajednici“

 

U Općinskom odboru SDA Tuzla danas je organizovana press konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti u povodu 8. marta, Međunarodnog dana žena i u vezi s tim predstavljen je projekat ” Žena u centru podrške i prevencije u zajednici”.


OO SDA Tuzla tradicionalno organizuje osmomartovski prijem za članice i simpatizerke Stranke, čiji je domaćin predsjednik OO SDA Tuzla dr.sc. Salko Bukvarević. Ovaj put, svečani prijem će biti upriličen u motelu ” Rudar”, u subotu 9. marta 2013. godine, sa početkom u 18h.

najava8mart006
” Danas je mnogo žena u našoj zemlji koje zauzimaju značajna mjesta u društvu. Žene kreiraju kako domaću tako i svjetsku politiku i donose važne odluke. Članice Općinskog odbora SDA Tuzla su uspješne žene u politici, zdravstvu, prosvjeti, kulturi itd. Tokom cijele godine Asocijacija žena OO SDA Tuzla je veoma aktivan dio Stranke i organizuje edukativne skupove, radionice, humanitarne akcije te se uključuje u sve ono što može da poboljša život u zajednici. Žene u SDA Tuzla su prepoznate kao neizostavna karika u djelovanju kao i u jačanju Stranke i Bosne i Hercegovine” – kazala je predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tuzla, mr.sc Enisa Žunić.

najava8mart015
Na svečanom prijemu članicama i simpatizerkama Stranke bit će uručeni vaučeri za besplatni papa test i kolposkopiju, što je ujedno i najava kampanje skriniga na karcinom cerviksa koji se provodi u okviru projekta OO SDA Tuzla ” Žena u centru podrške i prevencije u zajednici” čiji je koordinator mr.sc.prim.dr. Nermina Mehinović, epidemiolog.

najava8mart021
„ U toku naredne dvije godine, kroz realizaciju niza edukacija, kampanja, preventivnih mjera i zajedničkih akcija želimo postići veću odgovornost pojedinaca, grupa, institucija i privrednika kad je u pitanju zdravlje, socijalna sigurnost, suživot i očuvanje tradicionalnih i kulturnih vrijednosti našeg prostora. Kao prioritet Projekta u dijelu prevencije zdravlja stavljene su maligne bolesti, a među njima karcinom grlića maternice, javnozdravstveni problem koji se uspješno rješava mjerama prevencije. Do sada su u okviru projekta ” Žena u centru podrške i prevencije u zajednici”, čiji je nosilac OO SDA Tuzla, započete edukacije na ovu temu u više tuzlanskih mjesnih zajednica te obilježena sedmica prevencije karcinoma grlića maternice.

Poruku, „POKAŽI DA TI JE STALO DO MENE,” koju smo dobili od žena sa terena, razumjeli smo. Podizanjem nivoa znanja o zdravstvenom problemu i svijesti o potrebi aktivnog učešća u mjerama prevencije skrinigom bez brze i dostupne zdravstvene usluge kolposkopije i PAPA testa ne bi se postigli efekti koje želimo te smo osmislili i organizovali akciju preventivnih mjera i ostvarili partnerstvo u prevenciji. Ovom akcijom, mi se posebno fokusiramo na žene koje su najčešće pogođene oboljenjima na grliću maternice, žene u reproduktivnoj dobi (25-55 godina) koje iz bilo kojih razloga nisu nikad ili nisu više godina unazad radile PAPA test, žene koje su neosigurane, žene teškog materijalnog i socijalnog stanja i prognanice. Sa vaučerom, uz poruku Projekta “ŠTITIMO TE PARTNERSTVOM”, 100 žena bit će u mogućnosti da besplatno uradi kompletan ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA nalazom. Svakako da se jedna ovakva akcija ne bi mogla realizirati bez adekvatne podrške partnera i donatora (NVO Snaga žene, privatne firme Limpio, Bony, Tom Cat i dr.). U ovoj aktivnosti volonterski rade i zdravstveni profesionalci mr.sc.dr.Nermina Mehinović, prof.dr.Ermina Iljazović, dr.Amela Adžajlić i dr.Branka Antić.

najava8mart009
Simbolično smo ovu aktivnost vezali za 8. mart, Dan žena, sa željom da pažnju usmjerimo od darivanja klasičnih poklona ženi na vrijednost darivanja sredstava koja osiguravaju životno važne ishode i mijenjaju navike, kako pojedinca tako i šire društvene zajednice. U sedmici obilježavanja Dana žena izvršit će se odabir žena u skladu sa usvojenim kriterijima ( nosilac aktivnosti: OO SDA Tuzla, NVO Snaga žene, privatne firme donatori), distribucija plakata i podjela vaučera za preventivne preglede. Vaučer i čestitka su osmišljeni kao svojevrsna poduka i poruka ženama o njihovoj ulozi i odgovornosti vezano za zdravlje kao i iskrena čestitka povodom Dana žena. Preventivni pregledi za osobe koje dobiju vaučer na poklon vršit će se tokom marta i prve polovine aprila u odabranoj ginekološkoj ordinaciji u Tuzli u skladu sa dogovorenim terminom za svaku ženu pojedinačno. Rezultati nalaza će biti dostavljeni pacijenticama poštom ili će se moći lično preuzeti sa određenom uputom za dalje postupanje, ukoliko to bude potrebno. Nakon 6 sedmica od početka aktivnosti sačinit će se evaluacija rezultata preventivne akcije, evaluacija programa edukacija žena vezano za prevenciju karcinoma cerviksa u lokalnoj zajednici i plan daljih aktivnosti koji će biti predstavljeni na press konferenciji u maju mjesecu 2013. godine„– kazala je mr.sc.prim.dr. Nermina Mehinović, specijalista epidemiologije.

sda0603c
8. mart samo je prilika da se članicama, simpatizerkama SDA, ali i ostalim damama na suptilan način iskaže podrška i poštovanje i to ne samo kao kolegicama nego kao majkama, suprugama, pripadnicama ljepšeg spola.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla