Najava sastanka Kluba vijećnika SDA i 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

int3

Najava sastanka Kluba vijećnika SDA i 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA održat će redovni sastanak u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla u ponedjeljak 27. januara, sa početkom u 15h. Na sastanku će biti razmotren dnevni red 14. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za utorak 28. 01. 2014. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.


DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 23.12.2013. godine

MATERIJALI ZA TEMATSKU SJEDNICU

1. Razmatranje i usvajanje:
a) Analiza stanja privrede Tuzlanskog kantona, sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu
b) Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i pravci razvoja, i informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2012. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
c) Informacija o aktivnostima Općine Tuzla na podršci i razvoju poduzetništva
d) Pravci lokalnog ekonomskog razvoja općine Tuzla
e) Urgencija za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Tuzle

MATERIJALI ZA REDOVNU SJEDNICU

1.Vijećnička pitanja
2.Razmatranje informacije Policijske uprave o napadima na građane i skrnavljenju vjerskih obilježja na grobljima na području općine Tuzla sa posebnim osvrtom na posljednja dešavanja u MZ Kiseljak i MZ Bukinje
3.Razmatranje Informacije o realizaciji kapitalnih projekata za 2013. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izmjene Regulacionog plana područja slijeganja terena u Tuzli – prostorna cjelina staro gradsko područje “Hendek-Pazar” u Tuzli
b) Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana područja slijeganja terena u Tuzli – prostorna cjelina staro gradsko područje “Hendek- Pazar” u Tuzli
c) Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana područja slijeganja terena u Tuzli – prostorna cjelina staro gradsko područje “Hendek- Pazar” u Tuzli
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o nabavci i koristenju sredstava za rad organa Općine Tuzla
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2014. godini
7. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
-01/08-31-8228/13 (Perić T.Ružica, lokacija KO Tuzla III)
-01/08-31-7031/13 (Subašić S.Džemila, lokacija KO Tuzla I)
b) Rješenje o ukidanju pravosnažnog Rješenja OVT o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta na osnovu javnog konkursa , broj 01/08-31- 4048/2010 od 27.05.2010. godine, broj:
-01/08-31-4048/2010-2 (” Tehnograd d.o.o. Tuzla, lokacija KO Slavinovici)
c) Rješenje o odbijanju zahtjeva o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta, broj:
– 01/08-31-6384/13 (Ibrić O.Osman, lokacija KO Tuzla I)
d) Zaključak o odbacivanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta broj :
– 01/08-31-7285/13 (Murat Imširović, lokacija KO Tuzla IV)
e) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-7630/13 (Fuljacan Meliha, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/08-31-5374/13 (Bošnjić Asima, Rasema, Idriz i dr., lokacija KO Tuzla III)
8. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Tuzla za 2014. godinu
9. Razmatranje i usvajanje:
a) Informacije o poduzimanju aktivnosti na rješavanju pitanja skloništa u vlasništvu Općine Tuzla
b) Odluke o izgradnju skloništa i zaklona na području općine Tuzla
c) Programa izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona za period 2014. do 2018. godine
10. Razmatranje:
a) Izvještaja Ureda za reviziju finansijskih izvještaja Općine Tuzla u 2012. godini sa Akcionim planom
b) Obrazloženja Službe za budžet i finansije u vezi sa izvještajem Ureda za reviziju finansijskih izvještaja Općine Tuzla u 2012. godini
c) Odgovora općinskog načelnika o poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka Ureda za reviziju FBiH
11. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Tuzla u 2013. godini
12. Razmatranje Informacije o radu Općinskog pravobranilaštva Tuzla za 2013. godinu
13. Tekuća pitanja
a) Inicijativa za osnivanje Turističkog biroa u Tuzli
b) Inicijativa za obilježavanje horizontalne signalizacije – pješačkog prijelaza i postavljanje vertikalne signalizacije pred zgradom Općine Tuzla i svim javnim ustanovama, vjerskim objektima, te svim drugim mjestima u svim MZ, gdje je zbog frekventnosti saobraćaja neophodno obezbijediti sigurnost pješacima
c) Inicijativa za donošenje zaključka Općinskog vijeća o izmjeni reda vožnje u naselju Moluhe