Najava Programsko – izborne Skupštine OO SDA Tuzla

s.jpg oo tuzla

Najava Programsko – izborne Skupštine OO SDA Tuzla

U skladu sa članom 62 i 63  Statuta Stranke demokratske akcije i na osnovu Odluke Glavnog odbora  o sazivanju Konvencije Stranke demokratske akcije, predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Tuzla saziva Programsko – izbornu Skupštinu OO SDA Tuzla koja će biti održana u ponedjeljak 06. maja 2013. godine u zgradi  Bosanskog kulturnog centra TK-a – Plava, sala sa početkom u 17.00 sati.

Za Skupštinu je predložen  sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva
2. Izbor radnih tijela Skupštine
      2.1     Verifikacione komisije
      2.2     Zapisničara i ovjerivača zapisnika
3. Izvještaj verifikacione komisije
4. Usvajanje Dnevnog reda
5. Upoznavanje sa Programskom platformom za aktuelne prioritete djelovanja SDA u periodu 2013. – 2015.     godina –  Prijedlog Aktivnosti OO SDA Tuzla u periodu 2013.- 2015. godina
6. Obraćanje gostiju
7. Upoznavanje sa odlukom Izborne komisije o imenovanju biračkog odbora
8. Izbori – glasanje za članove  Izvršnog odbora SDA Tuzla
9. Izvještaj Izborne komisije o rezultatima izbora – glasanja

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla