Najava obilježavanja Dana maternjeg jezika

220px-unesco_tag_der_muttersprache_2010

Najava obilježavanja Dana maternjeg jezika

Dan maternjeg jezika se obilježava 21. februara. Njegovo obilježavanje od strane UNESCO-a traje već dvanaest godina, a u 2013.-oj posvećeno je višejezičnosti za inkluzivno obrazovanje. Prema procjenama, gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6.000 jezika, do kraja 21. vijeka odumrijeti više od polovine, čak i do 90 posto. Bogato jezičko naslijeđe u Bosni i Hercegovini, upotreba i stvaranje na jezicima triju naroda i 17 nacionalnih manjina dovoljan su razlog da se taj dan obilježava i u Bosni i Hercegovini.

Projektom „Žena u centru podrške i prevencije u zajednici” OO SDA Tuzla, u okviru razvijanja svijesti o potrebi zaštite i razvoja kulturnih, historijskih i tradicijskih vrijednosti zajednice, planirano je obilježavanje Dana maternjeg jezika u Mjesnoj zajednici Batva u subotu, 23. februara u 17 sati.

Prikladno predavanje, vezano za pomenutu temu, presjek je historijskog razvoja bosanskog jezika od prvih pomena do danas. Materijal su obradile i pripremile za prezentaciju profesorice bosanskog jezika i književnosti Minela Spahić i Lejla Idrizović. O značaju maternjeg jezika u kontekstu popisa stanovništva govorit će prof. Hadžija Hadžiabdić, historičar.

U pripremama za obilježavanje Dana maternjeg jezika veliki doprinos su dale članice Asocijacije žena Slavinovići Indira Jahić, Saliha Agić, Nihada Šećerbegović i Fadila Hujdur. Kada je riječ o organizaciji ove aktivnosti u Mjesnoj zajednici Batva, doprinos su dali predsjednik MO SDA Batva Mirza Tupajić i potpredsjednica Senada Šahović.

Učešće u ovom događaju će uzeti i Fikret Jahić u ime Udruženja građana “Baština”, prezentacijom dijela slika nastalih u okviru Likovne kolonije Vršani. Aktivnosti oko realizacije projekta vodi koordinatorica projekta Mr.sc.prim.dr. Nermina Mehinović.

(ilustracija preuzeta sa Wikipedije)

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla