Najava 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

IMG 0003

Najava 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

U okviru priprema za narednu sjednicu Gradskog vijeća danas je u prostorijama OO SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 6. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za srijedu 25. februar 2015. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

IMG 0004
Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 29.12.2014. godine, i Zapisnika sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 14.01. 2015. godine.

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje Informacije o ugrožavanju sigurnosti građana eksplozivnom napravom tokom petka na subotu tj. 13.02. 2015. godine u ulici Druge tuzlanske brigade
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području Grada Tuzla
5. Razmatranje i usvajanje :
a) Regulacionog plana stambeno-poslovne zone prostorne cjeline ” Autocentar-Tuzla” (stambeno-poslovna zona ” Kreka-Jug-prva faza) u Tuzli
b) Odluke o provođenju Regulacionog plana stambeno-poslovne zone prostorne cjeline ” Autocentar-Tuzla” (stambeno-poslovna zona ” Kreka-Jug-prva faza) u Tuzli
c) Odluke o usvajanju Regulacionog plana stambeno-poslovne zone prostorne cjeline ” Autocentar-Tuzla” (stambeno-poslovna zona ” Kreka-Jug-prva faza) u Tuzli
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju prodaji nekretnine-stana u Novom Beogradu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju lokacija prigradskih autobuskih stanica u Gradu Tuzla
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu dodjele javnih priznanja u 2015. godini
9. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata
a) Zaključak o obustavi postupka za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj:
-01/07-31-2107/12 (Kovačević S.Enes, lokacija KO Gornja Tuzla)
10. Razmatranje:
a) Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Tuzla za period 2014.-2016. godinu
b) Informacije o podršci Grada Tuzle projektima i aktivnostima mladih
c) Inicijative za formiranje Kancelarije za mlade Grada Tuzle
11. Razmatranje godišnjeg izvještaja o stanju u oblasti upravnog rješavanja u gradskim službama za upravu u toku 2014. godine
12. Razmatranje Informacije o radu Pravobranilaštva Općine/Grada Tuzla za period 01.01. 2014. do 31.12.2014. godine
13. Razmatranje :
a) Informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2014. godini
b) Informacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o provedenim inspekcijskim nadzorima na području Grada Tuzle u toku 2014. godine
14. Razmatranje:
a) Informacije o stanju klizišta i evidentiranim klizištima na području Grada Tuzla
b) Informacije o aktivnostima na zbrinjavanju građana i programima pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada zahvaćenih prirodnom nesrećom
15. Razmatranje Informacije o opremanju Službi zaštite i spašavanja
16. Razmatranje Informacije o realiziranim projektima i poticanju turizma na području Grada Tuzla
17. Razmatranje Informacije o stanju u kolektivnom naselju Mihatovići i smještaju u kućama holandske Vlade (naselja : Slavinovići, Solina i Lipnica)
18. Kadrovska pitanja
19. Tekuća pitanja:
a) Zaključak-urgencija ” JKP Vodovod i kanalizacija” za dostavljanje analize o mogućnostima izmjene Odluke o naplati naknade-takse za korištenje vodomjera
b) Urgencija za popravke saobraćajnih znakova
c) Urgencija za sanaciju rasvjete u ulici Vladimira Nazora u Tuzli
d) Inicijativa za proširenje parking prostora na lokaciji Zlokovac
e) Informacija o aktivnostima Službe za komunalne poslove o realizaciji poslova tekućeg i investicionog održavanja puteva, koji prolaze kroz Grad Tuzla i realizaciju drugih komunalnih objekata sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka
f) Inicijativa za regulisanje saobraćaja u Rudarskoj ulici
g) Inicijativa za izgradnju i asfaltiranje puta od naselja Gornji Dolovi u MZ Solina prema Kozlovcu u MZ Centar
h) Inicijativa za dugotrajno rješenje očuvanja i postepene zamjene uličnih stubova uz postavljanje obostranih branika duž gradskih saobraćajnica
i) Razmatranje inicijative o mogućnosti smanjenja cijena komunalnih usluga u odnosu na smanjenje goriva
j) Razmatranje inicijative za ponovnu rekonstrukciju Skvera u cilju omogućavanja efikasnog i sigurnog saobraćaja