Najava 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

8vijece005

Najava 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

Dijeljenje


Gradsko vijeće Grada Tuzle održat će u srijedu 14. januara 2015. godine u BKC-u u Tuzli 5. redovnu sjednicu, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Nacrta Statuta Grada Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Programa rada Gradskog vijeća Grada Tuzla za 2015. godinu
b) Informacije o izvršenju Programa rada Općinskog/Gradskog vijeća za 2014. godinu
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije
b) Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Tuzla
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Regulacionog plana prostorne cjeline ” Slatina 1″ u Tuzli
b) Odluke o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline ” Slatina 1″ u Tuzli
c) Odluke o usvajanju Regulacionog plana prostorne cjeline ” Slatina 1″ u Tuzli
6. Odluka o uslovima i načinu plaćanja naknade troškova u postupku utvrđivanja prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području Grada Tuzla
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2013. godinu:
a) JP Radio televizija 7 d.o.o. Tuzla
b) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla
c) ” Centralno grijanje ” d.d. Tuzla
8. Razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, sa prijedlozima mjera
9. Razmatranje Informacije o saradnji Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje
10. Razmatranje Informacije o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području Grada Tuzla
11. Razmatranje :
a) Informacije o podršci Grada Tuzle projektima i aktivnostima mladih
b) Informacije o podršci Grada Tuzle amaterskom i profesionalnom sportu u 2013. godini
c) Razmatranje Informacije o podršci Grada Tuzle organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama u oblasti društvenih djelatnosti u 2013. godini
12. Razmatranje Informacije o stanju klizišta i evidentiranim klizištima na području Grada Tuzla
13. Razmatranje Informacije o zbrinjavanju pasa lutalica na području Grada Tuzla
14. Razmatranje Inicijative za uvrštavanje u dnevni red Izmjena i dopuna Odluke Nadzornog odbora JKP ” Komunalac” Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja otpada na području općine Tuzla