Najava 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

vijecenovo011

Najava 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada TuzleGradsko vijeće Grada Tuzle održat će u srijedu 19. novembra 2014. godine u BKC-u Tuzla 2. redovnu sjednicu, sa početkom u 9,30.

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 16.09.2014. godine i Zapisnika sa prve (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 30.10.2014. godine

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje:
a) Nacrta Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2015. godine
b) Nacrta Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01.- 31.12.2015. godine
c) Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja ušteda u općini Tuzla
d) Odluke o prijevremenom zatvaranju kredita Razvojne banke FBiH namijenjenog za izgradnju nadvožnjaka na sjevernoj saobraćajnici, dionica paviljon-Džindić džamija
e) Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 30.09.2014. godine
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Odluke o načinu izmirivanja novčanih obaveza u postupku izgradnje individualnih stambenih objekata osobama kojima je trajno onemogućeno korištenje nekretnina za stanovanje, usljed prirodne nesreće
b) Odluke o izmjeni i dopuni Programa zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada, zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla
4. Razmatranje i usvajanje :
a) Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Tuzla
b) Javni oglas za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Tuzla
c) Rješenje o razrješenju člana Gradsje izborne komisije
5. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :
-01/08-31-7305/13-I (Đulić I. Fatima, lokacija KO Tuzla IV)
-01/07-31-1712/14-I (Jahić H.Damir, lokacija KO Solina)
-01/07-31-5474/14-I (Šehić H.Hazim, lokacija KO Dobrnja)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
-01/07-31-8537/12 (Husanović M.Mirsada, lokacija KO Tuzla IV)
-01/07-31-1687/14 (Mešanović A.Ethem, lokacija KO Tuzla II)
-01/07-31-4451/14 (Jusić S.Fadila, lokacija KO Tuzla II)
-01/07-31-4452/14 (Hasanović S.Sadik, lokacija KO Tuzla II)
c) Rješenje o odbijanju zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
-01/08-31-8143/13 (TP ” Rudhem” d.d. Tuzla, lokacija KO Par Selo)
d) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-8128/13 (Hadžić A.Alija, lokacija KO Tuzla III)
e) Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Tuzla, broj:
-01/31-4613/14 od 16.09.2014. godine, u odnosu na iznos naknade za pogodnost lokacije-rente, broj : 01/31-4613/14 (Uljić E.Vasvija, lokacija KO Tuzla IV)
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla za 2013. godinu :
a) JU ” Gradski stadion Tušanj” Tuzla
b) JZNU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla
c) JU Dom mladih Tuzla
d) JU Dom penzionera Tuzla za 2012. godinu
e) JU Dom penzionera Tuzla za 2013. godinu
7. Razmatranje Informacije o problematici snabdijevanja električnom energijom na području općine Tuzla
8. Razmatranje Informacije o gradskom i prigradskom saobraćaju na području općine Tuzla
9. Razrješenja i izbori
10. Rasprava o ekonomskom i komunalno-infrastrukturnom uređenju Tuzle na osnovu statusa Grada, uključujući zahtjev nadležnim institucijama za obezbjeđenje adekvatnih novčanih sredstava iz javnih prihoda na osnovu statusa Grada
11. Tekuća pitanja
a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Informacije o stanju okolice na području općine Tuzla, sa prijedlogom mjera
b) Obavještenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak o razlozima prolongiranja izrade Informacije o provođenju postupka revizije korisnika lične i porodične invalidnine
c) Inicijativa za kvalitetnu primjenu i čišćenje prometnica u zimskoj sezoni na području grada Tuzle
d) Urgencija za izdavanje neophodne dozvole za gradnju mokrog čvora uz zgradu MZ Dokanj
e) Inicijativa za izgradnju dječijeg igrališta (igraonice) na području MZ Jala
f) Inicijativa za izgradnju planskog dokumenta s ciljem stvaranja mogućnosti za buduću gradnju objekata na lokalitetu kod Filozofskog fakulteta