Najava 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

klub7007

Najava 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA održao je redovni sastanak u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 19. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za srijedu 25. 06. 2014. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

klub7006
DNEVNI RED:

1. Viječnićka pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o bratimljenju Tuzle i Bešiktaša (Republika Turska)
3. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službi za upravu, Stručnih i drugih službi Općine Tuzla
4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijumima za dodjelu taksi stajališta
5. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata
a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:
– 01/08-31-6819/13 (Čivić Bajro, lokacija KO Tuzla IV)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/08-31-7980/13 (Mujezinović Š. Muhidin, lokacija KO Tuzla III)
c) Rješenje o utvrđivanju javnog interesa, broj :
– 01/07-31-3608/14 (” Elektroprenos BiH” a.d. Banjaluka, o.p. Tuzla, lokacija KO Simin Han)
d) Zaključak o odbacivanju preuranjenog zahtjeva o preuzimanju zemljišta iz posjeda, broj :
– 01/08-31-3550/14 (Jahić H.Avdo, lokacija KO Požarnica)
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2013. godinu:
a) ” Tržnice-pijace ” d.o.o. Tuzla
b) JKP ” Saobraćaj i komunikacije ” Tuzla
c) JKP ” Komemorativni centar ” d.o.o. Tuzla
7. Razmatranje Informacije o dokumentu okvirnog Budžeta Općine Tuzla za period 2015.-2017. godine
8. Kadrovska pitanja
9. Tekuća pitanja
a) Urgencija za hitno saniranje udarnih rupa i prekopa na saobraćajnicama na području općine Tuzla i sankcionisanju odgovornih u slučaju nesaniranja udarnih rupa i prekopa
b) Inicijativa za donošenje zaključka o poduzimanju radnji u cilju ažuriranja biračkog spiska na području općine Tuzla
c) Analiza visine novčanih primanja direktora, savjetnika, predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, i drugih odgovornih, uposlenika u javnim preduzećima i javnim ustanovama, a u odnosu na ostvarene rezultate poslovanja i druge okolnosti poslovanja, uključujući i dostavljanje informacije o zapošljavanju u javnim i drugim preduzećima u periodu 2004.-2014. godina
d) Urgencija za rješavanje komunalnih pitanja u MZ Mramor
e) Inicijativa za obezbjeđenje maksimalne transparentnosti u radu Općinskog vijeća Tuzla, odnosno Općine Tuzla
f) Inicijativa za otpočinjanje realizacije projekta javnog parkinga kod UKC-a Tuzla
g) Inicijativa u vezi sa realizacijom projekata po GAP metodologiji po principu marka na marku ( sufinansiranje Općina Tuzla – građani)
h) Inicijativa za adekvatno obilježavanje svih značajnih datuma uz stavljanje zastava na javnim mjestima shodno Zakonu o zastavama
i) Inicijativa za upućivanje apela privrednim subjektima da učestvuju u akciji ” Jedan privredni subjekt-jedno radno mjesto”
j) Inicijativa za dostavljanje informacije sa analizom stanja, sa posebnim akcentom na radno-pravni status uposlenika JP Direkcija za izgradnju d.o.o Tuzla uz eventualno analize o statusu uposlenika drugih javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Tuzla
k1) Inicijativa za dodjelu javnih priznanja Tuzle Miroslavu-Ćiri Blaževiću i drugima za doprinos u povratku FK Sloboda Tuzla u premijer ligu
k2) Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla
k3) Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornja Tuzla
l) Urgencija Vladi Tuzlanskog kantona za popravak i sanaciju zgrade ” Sodaso” u Tuzli
lj) Urgencija Vladi TK za rješavanje problema radnika ” Dite” i ” Poliolchem-a” Tuzla
m) Inicijativa za donošenje odluke o produžetku rada ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu, kao i preporuke za primjerenu jačinu muzike u ugostiteljskim objektima pored gradskih džamija tokom nastupajućeg mjeseca Ramazana
n) Inicijativa za postavljanje ulične rasvjete u MZ Novi grad II na lokalitetu od BH pošte do mosta kod zgrade Općine Tuzla u pješačkoj zoni pored rijeke Jale
nj) Inicijativa za uređenje Mosničkog potoka u ulici 9. maj u MZ Mejdan
o) Inicijativa za podizanje spomen obilježja civilnim žrtvama rata u MZ Gornja Tuzla
p) Inicijativa da Savjeti svih mjesnih zajednica dostave izvještaje u vezi sa podjelom humanitarne pomoći i o tome izvijesti Kolegij, a po potrebi Vijeće
r) Inicijativa za uklanjanje ambrozije na području općine Tuzla i Tuzlanskog kantona
s) Urgencija za adekvatno uljepšavanje grada u vrijeme mjeseca Ramazana