Najava 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

vijecenovo011

Najava 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje


Gradsko vijeće Grada Tuzle će u srijedu 20. januara 2016. godine održati 17. redovnu sjednicu u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 15.12.2015. godine i Zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 23.12.2015. godine

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Tuzla i naseljima na području općine Tuzla
4. Razmatranje i usvajanje sanacijskog plana parcelacije za K.O. Tuzla IV
5. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na području grada Tuzla
6. Razmatranje zaključka vezano za samoinicijativnu ponudu privrednog društva ” Uni Bristol” d.o.o. za građevinarstvo, investicije, promet i usluge Tuzla za zaključivanje ugovora o koncesiji za eksploataciju slane (djelimično zasoljene) podzemne vode iz vlastitog bunara B-1, koji se nalazi u neposrednoj blizini stambeno-poslovnog objekta ” Mellain” u Tuzli
7. Razmatranje i usvajanje:
a) Odluke o raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija (sa tekstom javnog oglasa)
b) Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom, JP BIT Centar d.o.o. Tuzla
c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža
8. Razmatranje i usvajanje:
a) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja
b) Uputstva o načinu promjene upravitelja
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama
10. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla (na osnovu javnog nadmetanja-licitacije, lokacija K.O. Tuzla II, Helić Suad iz Gračanice)
b) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva o utvrđivanju prava korištenja na građevinskom zemljištu, broj :
-01/07-31-6088/14 (Isanović Haso iz Tuzle)
11. Razmatranje Informacije o Direkciji za izgradnju d.o.o Tuzla
12. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Tuzla u 2015. godini
13. Razmatranje Informacije o realiziranim projektima i poticanju razvoja turizma na području grada Tuzla
14. Razmatranje i usvajanje Preporuke za prevenciju i suzbijanje nasilja nad i među djecom u osnovnim i srednjim školama
15. Razmatranje Informacije o čišćenju snijega na području grada Tuzla
16. Rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona
17. Kadrovska pitanja
a) Izbor člana Gradske izborne komisije
b) Razrješenja i izbori u Komisijama Gradskog vijeća Tuzla
18. Razmatranje inicijative za izmjenu Izbornog zakona sa ciljem da mandat pripada političkoj stranci
19. Razmatranje zahtjeva za ukidanje diskriminacije u odnosu na uposlenike, koji primaju platu i naknade iz budžeta Tuzlanskog kantona
20. Tekuća pitanja
a) Inicijativa za postavljanje usporivača brzine na raskrsnici Paša bunar i drugim raskrsnicama gdje je ugrožena bezbjednost građana
b) Inicijativa za kvalitetnu pripremu i čišćenje prometnica (saobraćajnica) na području Tuzle u vrijeme zimske sezone
c) Urgencija Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za provjeru ispravnosti svih gradilišta na području grada Tuzla
d) Urgencija za hitnu rekonstrukciju pješačkog prolaza u ulici Muhameda Hevaija Uskufija, koji se nalazi između Gimnazije ” Ismet Mujezinović” i Osnovne škole Pazar
e) Inicijativa za izradu ” Vodiča za investitore Grada Tuzla”
f) Inicijativa za postavljanje usporivača brzine u Rudarskoj ulici
g) Inicijativa za dopunu Odluke broj:02-05-12617-2005 od 23.12.2005. godine
h) Inicijativa za energetski efikasan grad
i) Inicijativa za uspostavljanje putne komunikacije između ulica Paša bunar i Batva u dužini od 30m
j) Inicijativa za rekonstrukciju vodovodne mreže u MZ Dobrnja, naselje Razinoge
k) Inicijativa za sanaciju mosta u MZ Dobrnja, naselje Rozića bare
l) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Regulacionog plana Prostorne cjeline Solina Novo naselje 2
lj) Inicijativa za sanaciju putne infrastrukture u naselju Gornji Brđani oko novoizgrađenog mosta
m) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o razlozima prolongiranja izrade Saobraćajno prostornog koncepta Grada Tuzla
n) Inicijativa Vladi Tuzlanskog kantona za dostavljanje Informacije o preseljenju Arhiva Tuzlanskog kantona i Akademije dramskih umjetnosti u prostorije Gimnazije ” Meša Selimović”
nj) Inicijativa za uređenje dijela gradskog parka na spomen kompleksu ” Slana Banja”