Najava 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

vijecenovo017

Najava 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

16. redovna sjednica Općinskog vijeća održat će se u srijedu 02.04.2014. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.


                                                           DNEVNI RED:

I DIO SJEDNICE – TEMATSKI

1. Pravci lokalnog ekonomskog razvoja općine Tuzla

 

II DIO SJEDNICE – REDOVNI

 

– Usvajanje Zapisnika sa vanredne/tematske sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 13.03.2014. godine
– Usvajanje Zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 13.03.2014. godine

 

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Vodiča za pristup informacijama i indeks registra informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Općine Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama
4. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine, broj: 01/07-31-___/14
b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:
– 01/08-31-7980/13 (Mujezinović Š. Muhidin, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-8257/12 (Sačević Ziba, lokacija KO Tuzla IV)
c) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/08-31-2834/13 (Bundevica M.Rešad, lokacija KO Tuzla I)
– 01/08-31-7925/13 (Ledenko M. Magbira, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-8117/13 (Đulančić N.Ismeta, lokacija KO Tuzla II)
– 01/08-31-4678/10 (Probić M.Ahmed, Mustafa i Nefisa, lokacija KO Tuzla I)
d) Zaključak o odbacivanju preuranjenog zahtjeva za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-4452/11 (Mujkić Krdžalić Š.Alma, lokacija KO Tuzla II)
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla za 2013. godinu:
a) JU za predškolski odgoj i obrazovanje ” Naše dijete ” Tuzla
6. Razmatranje Informacije o realizaciji programa korištenja sredstava za podršku projekata iz oblasti poduzetništva za 2013. godinu
7. Razmatranje Informacije turističke zajednice TK o realiziranim projektima na području općine Tuzla
8. Razrješenja i izbori u Savjetima mjesnih zajednica
9. Tekuća pitanja:
a) Obavještenje JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla o razlozima prolongiranja izrade Analize problematike zapošljavanja mladih na području općine Tuzla sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih
b) Inicijativa za sanaciju spomenika poginulim borcima 1992-1995 u MZ Mosnik
c) Urgencija za formiranje Komisije za imenovanje ulica i trgova