Najava 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

8vijece005

Najava 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje


Gradsko vijeće Grada Tuzle će u utorak 27. septembra 2015. godine održati 14. redovnu sjednicu u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 30.09.2015. godine.

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Grada Tuzla za 2016. godinu
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Nacrta budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2016. godine
b) Nacrta Odluke o izvršenju budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2016. godine
c) Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 30.09.2015. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Nacrta Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu i kupovinu napuštenih stanova, privatiziranih preduzeća koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Tuzla, kao i napuštenih stanova u vlasništvu Grada Tuzla
b) Odluke o načinu raspolaganja stanovima u vlasništvu Grada Tuzla
5. Razmatranje i usvajanje :
a) Informacije o analizi zahtjeva GIPS d.d. Tuzla za davanje saglasnosti na Odluku o cijenama prijevoznih usluga na području Grada Tuzla
b) Odluke o davanju saglasnosti GIPS d.d. Tuzla na cijene usluga javnog prijevoza putnika na području Grada Tuzla
c) Odluke o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika na području Grada Tuzla
d) Odluke o pokretanju postupka povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na području Grada Tuzle
6. Razmatranje Informacije o saradnji Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje
7. Razmatranje Informacije o podršci Grada Tuzla projektima i aktivnostima mladih
8. Razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, sa prijedlogom mjera
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća, čoji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2014. godinu:
a) JP RPC Tuzla – Inkubator ” Lipnica” d.o.o. Tuzla
10. Razmatranje Informacije o stanju u vezi sa JZU ” Gradske apoteke” Tuzla nastale povodom okupljanja građana u MZ Lipnica
11. Rasprava o Nacrtu Zakona o oružju i municiji
12. Tekuća pitanja :
a) Inicijativa za postavljanje usporivača brzine na raskrsnici Paša Bunar i drugim raskrsnicama, gdje je ugrožena bezbjednost građana
b) Inicijativa za kvalitetnu pripremu i čišćenje prometnica (saobraćajnica) na području Tuzle u vrijeme zimske sezone
c) Urgencija Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za provjeru ispravnosti svih gradilišta na području grada Tuzla