Najava 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

vb

Najava 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

Gradsko vijeće Grada Tuzle će u srijedu 30. septembra 2015. godine održati 13. redovnu sjednicu u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.


DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 31.08.2015. godine.

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje saobraćajno-prostornog koncepta Grada Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje :
a) Regulacionog plana prostorne cjeline ” Solana sjever” u Tuzli
b) Odluke o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline ” Solana sjever” u Tuzli
c) Odluke o usvajanju Regulacionog plana prostorne cjeline ” Solana sjever” u Tuzli
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Tuzla
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja prvostepene komisije za provođenje javnog konkursa, broj : 01/4-44-2783/15 od 19.08.2015. godine
b) Odluke prvostepene komisije za provođenje javnog konkursa sa utvrđenom rang listom i prijedlogom odabira korisnika za dodjelu i prenos vlasništva na nekretninama / zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle, broj :01/4-44-2783/15 od 10.08.2015. godine
c) Odluke Komisije za razmatranje prigovora sa utvrđenom konačnom rang listom i prijedlogom odabira korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama/zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle, broj :01/5-44-4103/15 od 04.09.2015. godine
d) Odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Trećem javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta sa mišljenjem Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzla :
d1) Plane
-01/07-31-2873/15-1 (Omerović A. Muzijet, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-2 (Arifi Š. Šaban, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-3 (Kasumović Š. Zinka, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-4 ( Bubić F. Pašaga, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-5 (Kovačević A.Husejn, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-6 (Tešić V. Jovo, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-7 (Pranjić R. Borka, KO Plane)
-01/07-31-2873/15-8 (Ganić M. Ifeta, KO Plane)
d2) Pasci
– 01/07-31-2873/15-9 (Pejić M. Janja, KO Pasci)
d3) Solina
-01/07-31-2873/15-10 (Kuranović Z.Zahida, KO Solina)
d4) Breške
-01/07-31-2873/15-11 (Bošnjić R. Fadil, KO Breške)
6. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata
a) Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta, broj : 01/07-31-7166/2014-17 od 29.12.2014. godine, – 01/07-31-7166/2014-17 (Divković M. Ljubiva, lokacija KO Breške)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/07-31-4266 /2015 ( Tehnograd d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla II)
7. Razmatranje i usvajanje :
a) Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 30.06. 2015. godine
b) Izvještaja korištenja sredstava tekuće rezerve za period 01.01. do 30.06.2015. godine
8. Razmatranje i usvajanje :
a) Informacije o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
b) Programa kapitalnih investicija za period 2015.-2019. godina po metodologiji GAP-a
c) Odluke o ažuriranju Programa kapitalnih investicija
9. Razmatranje Informacije o statusu i stanju grobalja/mezarja na području Grada Tuzla
10. Razmatranje Informacije o problematici snabdijevaja električnom energijom područja Grada Tuzla
11. Kadrovska pitanja:
a) Rješenje o razrješenju člana Gradske izborne komisije Tuzla
12. Razmatranje inicijative za poboljšanje uslova suđenja, a u svrhu sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije
13. Tekuća pitanja:
a) Obavještenje Službe civilne zaštite o razlozima prolongiranja izrade Informacije o problematici deminiranja na području grada Tuzla
b) Inicijativa za rješavanje problematike vodosnabdijevanja u MZ Gornja Tuzla