Najava 11. redovne sjednice OV Tuzla

vijecenovo007

Najava 11. redovne sjednice OV Tuzla

Općinsko vijeće Tuzla održat će u četvrtak 31. oktobra 2013. godine u sali Kantonalne privredne komore jedanaestu redovnu sjednicu, sa početkom u 9:30 sati.


                                                           DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa desete redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 26.09.2013.godine

1. VIJEĆNIČKA PITANJA
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA:
a) BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014. GODINE
b) ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2014. GODINE
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2014. GODINU (NACRT)
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE:
a) ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE TUZLA (KFW)
b) ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE NADZORNOG ODBORA JKP ” VODOVOD I KANALIZACIJA” TUZLA
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA :
a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :
– 01/08-31-5493/13-I (Salihović E.Senad, lokacija KO Tuzla IV)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
-01/08-31-5689/13 (JP EP BiH Podružnica ” Elektrodistribucija ” Tuzla, lokacija KO Tuzla II)
c) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-2887/13 (Brezić M.Ismeta, lokacija KO Tuzla I)
– 01/08-31-5304/13 (Durdov I. Zlata, lokacija KO Slavinovići)
– 01/08-31-917/13 (Savičić M. Boris, lokacija KO Tuzla III)
d) Zaključak o obustavljanju postupka za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:
– 01/08-31-5719/13 (Milinović Lj. Drago, lokacija KO Tuzla II)
6. RAZMATRANJE AKCIONOG PLANA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA SA PREGLEDOM STANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU-OPĆINA TUZLA
7. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMATICI ODRŽIVOG POVRATKA U OPĆINI TUZLA
8. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMATICI DEMINIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STATUSU I STANJU DRUŠTVENIH DOMOVA I ČITAONICA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
10. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMATICI SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
11. RAZMATRANJE PRIGOVORA NA RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA, BROJ: 01-08-7381-2013 OD 26.09.2013. SA TEKSTOM ODGOVORA NA PRIGOVOR
12. RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
13. INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA DODJELE NEKOG OD JAVNIH PRIZNANJA REPREZENTACIJI BiH ZBOG PLASMANA NA SVJETSKO PRVENSTVO U BRAZILU
14. TEKUĆA PITANJA:
a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela ” Plane Divkovići I i Divkovići II” Termoelektrane ” Tuzla” u Tuzli
b) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o razlozima prolongiranja izrade Odluke o držanju i postupanju sa životinjama na području općine Tuzla
c) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o razlozima prolongiranja izrade Odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti, održavanju i upravljanju mjesnim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama na području općine Tuzla
d) Obavještenje Stručne službe za poslove Načelnika i koordinaciju rada općinskih službi o razlozima prolongiranja izrade Informacije o saradnji Općine Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje
e) Inicijativa za poduzimanje mjera u cilju obezbjeđenja pitke vode svim građanima općine Tuzla i otklanjanje uzroka prekida u vodosnabdijevanju
f) Urgencija za završetak komunalnih radova u MZ Mramor
g) Urgencija za završetak komunalnih radova u MU Tušanj