Najava 10. redovne sjednice OV Tuzla

vijece4002

Najava 10. redovne sjednice OV Tuzla


Općinsko vijeće Tuzla održat će u četvrtak 26. septembra 2013. godine u BKC-u Tuzla desetu redovnu sjednicu, sa početkom u 9,30.

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Općinskog vijeća, održane dana 25.06.2013. godine
– Usvajanje Zapisnika sa osme redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 25.06.2013.godine
– Usvajanje Zapisnika sa devete redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 08.07.2013. godine

I DIO SJEDNICE – TEMATSKI


1. RASPRAVA O PRAVCIMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

II DIO SJEDNICE – RADNI

1. VIJEĆNIČKA PITANJA
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE :
a) ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013.GODINE
b) IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD 01.01. DO 30.06. 2013. GODINE
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA U 2013. GODINI
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA :
a) URBANISTIČKOG PROJEKTA PROSTORNE CJELINE ” TABAŠNICE – ATIK MAHALA ” U TUZLI
b) ODLUKE O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA PROSTORNE CJELINE ” TABAŠNICE – ATIK MAHALA ” U TUZLI
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE :
a) ODLUKE O ODOBRAVANJU PRODAJE NEKRETNINE – STANA U NOVOM BEOGRADU (REPUBLIKA SRBIJA)
b) ODLUKE O ODOBRAVANJU PRODAJE NEKRETNINE – STANA U RIJECI (REPUBLIKA HRVATSKA)
6. RAZMATRANJE:
a) OSTAVKE NA DUŽNOST ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
b) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
c) ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE DVA ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE .
a) PRIJEDLOGA RANG-LISTE KANDIDATA ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
b) RJEŠENJA O KONAČNOM IMENOVANJU OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA
8. RAZMATRANJE I USVAJANJE :
a) RJEŠENJA O PRIJENOSU OVLAŠTENJA (OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA)
b) RJEŠENJA O PRIJENOSU OVLAŠTENJA (OPĆINSKA POPISNA KOMISIJA)
9. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:
a) Odluka o proglašenju javnim dobrom nekretnina koje koristi JU ” Dom penzionera” Tuzla, broj 01/08-31-__/2013
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
-01/08-31-2443/13 (Alomerović E.Zlatko, lokacija KO Tuzla I)
-01/08-31-10369/08 (Stokanović R.Mladen, lokacija Tuzla III)
c) Rješenje o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršenog individualnog stambenog objekta zajedno sa zemljištem pod objektom i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu objekta, broj:
-01/08-31-5593/13 (Gavrić C.Petar, lokacija KO Simin Han)
d) Rješenje o odbijanju zahtjeva za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-5605/13 (Rahmanović F.Fahira, lokacija KO Tuzla IV)
e) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:
-01/08-31-3520/13 (Fuljacan Meliha udova Hazima, lokacija KO Tuzla IV)
-01/08-31-2483/13 (Grbić M.Marko, Burgić J.Ivka, Burgić R.Zijad, loakcija KO Slavinovići)
f) Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Tuzla, broj: 01/08-31-8033/12 od 25.04.2013. godine, broj :
-01/08-31-5275/13 (Bijedić Adnan, lokacija KO Tuzla I)
10. RAZMATRANJE ANALIZE STANJA SOCIJALNE SITUACIJE BRANILAČKE POPULACIJE SA PRIJEDLOZIMA MJERA
11. RAZRJEŠENJA I IZBORI U KOMISIJAMA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA
12. INICIJATIVA MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TK ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJE O STANJU SPORTA I SPORTSKIH KLUBOVA SA PRIJEDLOZIMA ZA POBOLJŠANJE STATUSA SPORTA I SPORTSKIH KLUBOVA NA PODRUČJU TK I OPĆINE TUZLA
13. TEKUĆA PITANJA
a) Urgencija na Inicijativu za otvaranje prvog Narodnog dućana u Tuzli
b) Obavijest Službe civilne zaštite o razlozima prolongiranja izrade Informacije o opremanju službi zaštite i spašavanja i Informacije o problematici deminiranja na području općine Tuzla
c) Urgencija za iznalaženje načina za rješavanje problema pasa lutalica na području općine Tuzla
d) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaključaka Općinskog vijeća Tuzla

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla