Na Univerzitetu u Tuzli održana press konferencija povodom obilježavanja Jubileja “35 godina Univerziteta u Tuzli”

untz1

Na Univerzitetu u Tuzli održana press konferencija povodom obilježavanja Jubileja “35 godina Univerziteta u Tuzli”

 


Dana, 30.11.2011. godine, na Univerzitetu u Tuzli je održana press konferencija povodom obilježavanja Jubileja “35 godina Univerziteta u Tuzli”. Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, red. prof., dr. sc. Najil Kurtić, red. prof., predsjednik i Mirza Mahmutović, član Organizacionog odbora za obilježavanje jubilarne godišnjice su prezentirali Program obilježavanja Jubileja „35 godina Univerziteta u Tuzli”.

 

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, red.prof. je pozdravio prisutne predstavnike medija te se srdačno zahvalio na stalnoj podršci koju pružaju mediji Univerzitetu u Tuzli.

Prema riječima Rektora Halilovića postoje tri značajna istorijska događaja u nastajanju Univerziteta u Tuzli. Prvi događaj je proširivanje tehničkog karaktera Univerziteta. Univerzitet u Tuzli je započeo kao tehnički univerzitet, kada je 1958. godine osnovana Viša rudarska tehnička škola. 1961. godine u Brčkom je otpočela sa radom Viša ekonomsko-komercijalna škola koja prerasta u Ekonomski fakultet. Osnivanje Medicinskog fakulteta 1976. godine je bila prekretnica u razvoju visokog obrazovanja na području SI Bosne. Osnivanjem ovog fakulteta ispunjen je uslov i za osnivanje Univerziteta u Tuzli. Drugi događaj je osnivanje Filozofskog fakulteta 1993. godine. Dijapazon nauka se proširuje na humanističke, društvene i prirodne nauke. Iz nekadašnjeg Filozofskog fakulteta, nastali su Filozofski fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Treći istorijski događaj je integracija Univerziteta u Tuzli koja se desila 2000. godine. Fakulteti su integrirani u Univerzitet, fakulteti su prestali postojati kao samostalni subjekti.

– Univerzitet u Tuzli spada u red bolonjski orjentiranih univerziteta. Prvi u Bosni i Hercegovini smo ušli u Bolonjski proces. Imamo bogato iskustvo u radu kao integrirani Univerzitet, ne samo kao administrativno integrirani Univerzitet, već kao funkcionalno-akademski integriran Univerzitet. – rekao je Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, red. prof.

U svom obraćanju Rektor Halilović je istakao još jedan veoma važan događaj za Univerzitet u Tuzli, prelazak Kasarne “Husein kapetan Gradaščević” u vlasništvo Univerziteta u Tuzli i izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli koja će se odvijati u dvije faze. Prva faza je rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata unutar Kampusa za potrebe Univerziteta, a druga faza je izgradnja novih objekata za sve fakultete. Jedan dio Kampusa je već stavljen u funkciju.

– Na putu smo uspostavljanja i prostorne integracije Univerziteta. Krajnji cilj je da se Univerzitet u Tuzli potpuno preseli u Kampus Univerziteta u Tuzli, čime će biti uspostavljeni uslovi za kvalitetan studentski život kao i za kvalitetniji naučno-istraživački rad. – dodao je Rektor Halilović.

Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje jubilarne 35. godišnjice Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Najil Kurtić, red. prof., je rekao da Univerzitet u Tuzli danas čini 13 fakulteta sa 45 studijskih odsjeka, 65 studijskih programa, oko 16.000 studenata, 427 nastavnika i 510 saradnika angažiranih u nastavi te 278 uposlenika u univerzitetskoj administraciji. Na ovom univerzitetu u prethodnih 35 godina diplomirala su 21.133 studenta. Zvanje magistra nauka dobilo je 1.327 osoba, a odbranjeno je 498 doktorskih disertacija.

Povodom 35 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli je izrađen Program obilježavanja 35 godina Univerziteta u Tuzli. Predsjednik Organizacionog odbora, dr.sc. Najil Kurtić, red. prof. je upoznao prisutne sa planiranim manifestacijama povodom Jubileja. Posebno je istakao i izdvojio Centralnu svečanost: Svečanu akademiju, koja će se održati 15.12.2011. godine u Bosanskom kulturnom centru, u 11,00 sati. Na Svečanoj akademiji će biti upriličena dodjela priznanja zaslužnim pojedincima i pravnim licima, kao i dodjela priznanja studentima dobitnicima Zlatne plakete.

Također, održan je Okrugli sto “Sport na Univerzitetima u BiH” na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. U sklopu Programa obilježavanja 35 godina Univerziteta u Tuzli održat će se i promocija Bibliografije doktorskih disertacija, promocija Monografije “35 godina Univerziteta u Tuzli”, izdavanje i promocija “Studentskih novina”, Internacionalna konferencija “Ekonomija integracija” na Ekonomskom fakultetu, Međuuniverzitetski susreti studenata između Sveučilišta “Josip Juraj Storssmayer” u Osijeku i Univerziteta u Tuzli, kao i promocija doktora nauka i prijem penzionisanih zaposlenika Univerziteta u Tuzli.

(informacija je preuzeta sa zvanične web stranice Univerziteta u Tuzli)