Na inicijativu zastupnika Skupštine TK Smaje Mandžića (SDA) pokrenuto donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Na inicijativu zastupnika Skupštine TK Smaje Mandžića (SDA) pokrenuto donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Poslanik Kluba SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić je u februaru ove godine pokrenuo inicijativu o potpunom ukidanju komunalne naknade.

Na dnevnom redu Skupštine koja je zakazana za 8.7. 2020. godine je uvrštena tačka razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Podsjećamo, Skupština Tuzlanskog kantona je na februarskoj sjednici usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima te je sprovedena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Kao slijed toga, Vlada TK je u u ponedjeljak 29.juna ove godine utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  komunalnim djelatnostima. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona su potreba da se pružanje komunalnih usluga omogući i putem Javno-privatnog partnerstva, a za što su se stekli uslovi donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade vlasnika stambenih objekata i garažnih prostora, odnosno korisnika kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika. Također, ovim izmjenama i dopunama je regulisano i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i drugih korisnika komunalnih usluga, osim onih koji su bili oslobođeni važećim Zakonom, a na način da je općinskim/gradskim vijećima data mogućnost da svojim propisom oslobode plaćanja komunalne naknade i druge korisnike komunalnih usluga iz razloga što uslovi i infrastruktura u općinama/gradovima za pružanje komunalnih usluga su različiti, kao i iz drugih razloga za koje općinska/gradska vijeća smatraju da su opravdani.

Podsjećamo javnost da je SDA u gradu Tuzla kroz Klub vijećnika skoro već godinu dana nastojala da onemogući sramnu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koju je usvojilo Gradsko vijeće Tuzla u junu prošle godine većinom glasova. Ovom Odlukom se nametnula određenim kategorijama građana obaveza plaćanja komunalne naknade.  Navedena obaveza je još uvijek na snazi pod izgovorom gradske vlasto da je to nužnost jer to nalaže Zakon o komunalnim djelatnostima TK iz 2005. godine.

Ponovo pozivamo vladajuću većinu da prestanu obmanjivati građane Tuzle ističući da je komunalna naknada zakonska obaveza.

Uvođenje komunalne naknade u ovom trenutku je nerazuman čin, jer prvo građani Tuzle nemaju zavidan nivo komunalnih usluga, druga stvar je ta da većina građana veoma teško živi, da su cijene životnih namirnica sve veće, a da nije došlo do ikakvog povećanja plata.

Gradski odbor  SDA Tuzla poziva vladajuću većinu i gradonačelnika gosp. Jasmina Imamovića, koji je predlagač Odluke o komunalnim naknadama, da istu suspenduju.