Muamera Hasančević, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Muamera Hasančević, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Ko je Muamera Hasančević?

Rođena sam 1992. godine u Srebreniku. Nastanjena sam suprugom u mjesnoj zajednici Pasci. Završila sam Opću Gimnaziju u Srebreniku u periodu (2007 – 2011).  Diplomirala sam na Mašinskom fakultetu u Tuzli u periodu (2011 – 2015) odsjek Energetsko mašinstvo. U 2019. godini sam završila za  Operatera i Programera na CNC mašini strug – glodalica u Ermetal Teknlojik Egitimler Vakti –Ertev ( Centar za stručno osposobljavanje u Turskoj) u gradu Bursa u Turskoj. U martu 2019. godine promovisana sam od UNDP-a kao jedina žena u BiH sa navedenom obukom. Zvanje magistar mašinstva sam stekla sam 2020. godine. Radno iskustvo sam sticala u JP ViK Srebrenik, u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik , Elektro-mašinskoj srednjoj školi Lukavac kao i u Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla. Radila sam i kao predavač je za programere i operatere na CNC glodalici Fanuc u DKR German Center fot Robotics Tuzla.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?

Stranka demokratske akcije je stranka koja svojim postojanjem i djelovanjem garantuje opstojnost Bosne i Hercegovine kao države i Bošnjaka kao naroda. Njena uloga u očuvanju nezavisne, suverene i nedjeljive Bosne  i Hercegovine je ono što bošnjački narod nikada ne smije zaboraviti. Sigurna sam da širenje ideja SDA vodi ka očuvanju države, a u sredinama gdje SDA čini vlast, vodi i prosperitetu građana.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Mlada sam, obrazovana, ambiciozna i  smatram da mogu aktivno doprinijeti rješavanju problema sa kojima se dugi niz godina suočavamo.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta  konkretno od Vas mogu očekivati?

Moji osnovni programski ciljevi kao kandidata i predstavnika SDA za Gradsko vijeće Tuzla će se naročito odnositi na rješavanje problema iz oblasti komunalne infrastrukture.

Kroz incijative ću se zalagati za kvalitetniju komunalnu infrastrukturu ravnomjerno u svim mjesnim zajednicama, obzirom da su trenutno ruralne mjesne zajednice infrastrukturno zapostavljene i diskriminirane po više osnova. Kao jedan od primjera diskriminacije jeste i moja MZ Pasci, gdje je hitno potrebna sanacija puta i kanalizacije, a ujedno i bolja infrastruktura na sportskom objektu FK Pasci 78. Pokretat ću inicijative za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije – fotonaponskih elektrana na područjima na kojima je završena eksploatacija uglja i drugih sirovina, te na odlagalištima produkata procesa iz Termoelektrane Tuzla. Kao vijećnik ću se zalagati za bolje uslove rada školskih i visokoškolskih ustanova.  Zalagat će se da Grad Tuzla obezbjedi novac za otvorenje centra za edukaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u kojim će se vršiti obuka za programiranje i rad na CNC mašinama, obzirom da je to trenutno jedno od najperspektivnijih zanimanja.