Mora se intenzivirati dijalog sa građanima

1sdaa-400x238-png

Mora se intenzivirati dijalog sa građanima


Predsjedništvo SDA smatra da se aktuelna situacija u BiH vezana za proteste građana može prevazići jedino održavanjem vanrednih izbora.

Stoga će poslanici SDA podržati izmjene zakona koji to omogućavaju i kako bi se izbori održali u maju mjesecu ove godine.

Tražimo od svih vlada da, bez odlaganja, usvoje mjere radi većeg stepena socijalne pravde, efikasnije socijalne zaštite i zapošljavanja.

Nužno je odmah smanjiti visoke plaće, smanjiti rastrošnost i uspostaviti odgovarajući fond za zapošljavanje. Vlasti moraju intenzivirati dijalog sa nezadovoljnim građanima.

Zahtijevamo od agencija za provođenje zakona, tužilaštava i sudova u BiH da se prioritetno procesuiraju svi slučajevi korupcije, sumnjive privatizacije i organiziranog kriminala te da se tim predmetima da prioritet.

Potrebno je osigurati kontinuitet funkcioniranja vlasti u kantonima gdje su vlade podnijele ostavke.

SDA podržava nastavak rada Vlade FBiH. Radi funkcioniranja ukupnog sistema u Federaciji BiH, naročito radi redovnih isplata penzija, invalidnina, plaća i drugih budžetskih dotacija, smatramo da federalna vlada mora nastaviti sa radom. SDA neće učestvovati u njenoj destrukciji.

Zahtijevamo od Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH da održe hitne sjednice. Tražimo da se analizira postojeća situacija i utvrdi odgovornost svih onih koji su zakazili u lancu zaštite lične i imovinske sigurnosti građana te državne imovine.

Osuđujemo neodgovorno ponašanje ministra sigurnosti koji nije radio svoj posao u ovoj situaciji, koji je svojim izjavama podsticao nasilje i obeshrabrio čuvare reda i zakona. SDA traži njegovu ostavku i utvrđivanje odgovornosti za propuste koji su rezultirali velikim brojem povrijeđenih i ogromnom materijalnom štetom.

SDA podržava rad načelnika općina. Oni mogu biti smijenjeni isključivo kroz zakonom propisanu proceduru.

sda.ba