Ministar Bukvarević pustio u rad elektronsku korespodenciju sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

036

Ministar Bukvarević pustio u rad elektronsku korespodenciju sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

Dijeljenje


Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je u Sarajevu organizovalo svečano puštanje u upotrebu interne komunikacije putem elektronske pošte svih organizacijskih cjelina Sektora za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze na području Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević je puštajući novi info sistem u rad simbolično uputio prvi e-mail na 74 ureda za vojne evidencije iz oblasti vojne obaveze koji se nalaze u svim općinama.

Ministar Bukvarević je u svom obraćanju naglasio da će ovaj vid savremene komunikacije omogućiti da se poboljša servis i uslužnost prema građanima i boračkoj populaciji, jer će se rok za rješavanje predmeta po zahtjevu stranki smanjiti sa 80 na maksimalno do 20 dana. Takođe će se smanjiti finansijski troškovi koji nastaju prilikom kretanja službene dokumentacije. Navedena aktivnost je sprovedena u suradnji sa Sektorom za informatiku Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavlja prvi pozitivan primjer i korak na uvezivanju svih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je istakao ministar Bukvarević, sa realizacijom ovog projekta informatizacije najvećeg Sektora u Ministarstvu, Ministarstvo je u potpunosti izvršilo sve zakonski planirane obaveze koje je imalo prema boračkoj populaciji u 2015. godini. Posebno je naglasio da je usvajanjem Budžeta za 2016. godinu potvrđeno osnovno i strateško opredjeljenje da se nivo dostignutih prava i sredstava koja se izdvajaju za te namjene neće smanjivati.

043

sda.ba