Ministar Bukvarević na sastanku sa predstavnicima misije MMF-a za BiH

01

Ministar Bukvarević na sastanku sa predstavnicima misije MMF-a za BiH

Dijeljenje

Dana 06.05.2015. godine, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je sa kompletnim Kolegijem ministra primio predstavnike misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu.


Tokom sastanka ministar Bukvarević je upoznao predstavnike MMF-a sa postignutim stepenom realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

04

KABINET MINISTRA