Ministar Bukvarević na sastanku sa atašeom za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije gospodinom Hillerom

01

Ministar Bukvarević na sastanku sa atašeom za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije gospodinom Hillerom

Dijeljenje


Dana 16.04.2015. godine Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc. dr. Salko Bukvarević je primio na njegovu inicijativu Atašea za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije, gospodina Olivera Hillera, koji je nerezidentni Ataše i pokriva područje Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Razmijenili su mišljenja o profesionalnoj rehabilitaciji ratnih vojnih invalida, projektima prekvalifikacije invalidnih lica koje preko Zavoda za zapošljavanje pomaže ambasada Republike Austrije. Na obostrano zadovoljstvo nastavit će se saradnja na planu stvaranja boljih uslova za uključivanje invalidnih lica u sve tokove života i rada u Bosni i Hercegovini.

KABINET MINISTRA