Ministar Bukvarević i predstavnici boračkih udruženja za hitno usvajanje Budžeta

FNA 69456-400x240

Ministar Bukvarević i predstavnici boračkih udruženja za hitno usvajanje Budžeta


Predstavnici Koordinacije boračkih udruženja koja njeguju tradicije Armije RBiH, posjetili su federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata Salku Bukvarevića i uputili zahtjev za hitno usvajanje Budžeta za 2018.godinu i poštivanje sporazuma između Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu FBiH na poziciji ovog ministarstva.

Koordinacija traži od svih izabranih zvaničnika, a posebno članova Parlamenta Federacije BiH, odgovornost naspram preuzetih obaveza prema građanima, sa posebnim naglaskom na boračke kategorije i članove njihovih porodica.

Predstavnici Koordinacije, zbog kategorija koje predstavljaju, a koje direktno ovise o Budžetu Federacije BiH, insistiraju da se isti usvoji ili će u protivnom sve izabrane smatrati odgovornim i preuzeti sve zakonom predviđene mjere, kako bi izborili stečena prava za kategorije koje predstavljaju.

Ministar Bukvarević, iskazao je podršku zahtjevima Koordinacije i izrazio nadu da će parlamentarci u što kraćem roku ispuniti svoje obaveze. Istakao je još jednom da je Budžetom za 2018.godinu, na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata, a za boračko – invalidsku zaštitu predviđeno 315,5 miliona KM, čime se u potpunosti od strane Vlade Federacije BiH poštuje potpisani Sporazum sa predstavnicima boračkih saveza i udruženja.