Ministar Bukvarević i Koordinacija boračkih udruženja pozvali na usvajanje Budžeta

0cbukvarevic

Ministar Bukvarević i Koordinacija boračkih udruženja pozvali na usvajanje Budžeta


Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja FBiH su, nakon sastanka, pozvali na usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, u kojem je predviđeno 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu.

– Tim iznosom Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo poštuju Sporazum o dostignutom obimu sredstava. Dogovoreno je da u narednih pet godina ova visina ostaje ista, a neutrošena sredstva budu preraspoređena na transfer za rješavanje statusnih pitanja – rekao je Bukvarević.

Istakao je da odluku o raspodjeli tih sredstava predlažu koordinacije boračkih udruženja ARBiH i HVO-a.

– Uslov za dalje isplate bilo kakvih naknada po ovom sporazumu jeste usvajanje Budžeta – rekao je Bukvarević.

Predsjedavajući Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH Šerif Patković pozvao je na usvajanje Budžeta za ovu godinu, naglašavajući da ne smije biti ugroženo 90.000 korisnika boračko-invalidske zaštite.

– Način na koji ćemo ih upozoriti dogovorit ćemo u narednim danima. Posljednje tri godine izbjegavali smo tražiti prava na ulici, a naše članstvo je spremno da, u toku zasjedanja parlamentarnih domova, i po cijenu blokade, čeka usvajanje Budžeta za 2018. godinu – rekao je Patković.

Na ovom sastanku predstavljeni su rad resornog ministarstva u prošloj i planovi za narednu godinu.

Bukvarević je novinarima kazao da su izvršene sve obaveze, pored ostalog, isplate ličnih i porodičnih invalidnina za 87.578 korisnika u ukupnom iznosu od 281.642.000 KM, te novčanih naknada dobitnicima najvećih ratnih priznanja za 4.951 korisnika, u iznosu od 15.330.869 KM.

– Pored ovoga, kroz transfere, za pomoć u liječenju, nabavke vozila, pomoć za ratne vojne invalide, pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju, obilježavanje značajnih datuma, s pozicije Ministarstva isplaćeno je 315,5 miliona KM u 2017. godini u skladu sa zakonima boračko-invalidske zaštite – rekao je Bukvarević.

Na sastanku je dogovoreno da u plan za 2018. godinu obuhvati izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima branilaca, kojim će dodatno biti popravljen status branilaca i njihovih porodica.

– To se odnosi na donošenje zakonskih odredbi o kažnjavanju firmi i poslodavaca koji ne primjenjuju Zakon o pravima branilaca da, prije svega, djeca šehida i poginulih boraca imaju prednost pri zapošljavanju – naveo je Bukvarević.

Kabinet ministra/FENA