Lagumdžija potpisao da će do 2014. etnički očistiti i podijeliti BiH

s

Lagumdžija potpisao da će do 2014. etnički očistiti i podijeliti BiH

 

Sporazum između SNSD i SDP vodi razgradnji države Bosne i Hercegovine.

Ovo je, prvi put nakon Dejtonskog sporazuma, vraćanje državnih nadležnosti na entitete što znači i destrukciju državnih institucija.

Imenovanje tužilaca u skupštinama eniteta, Distrikta Brčko i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dogovoreno je isključivo sa ciljem da se ostvari puna politička kontrola nad tužiocima i zaštiti vlastiti kriminal i kriminalci! To je najteži atak na pravnu državu, vladavinu prava i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Imenovanje tužilaca na svim nivoima sudske vlasti izričito kroz jedno državno Visoko sudsko i tužilačko vijeće bila je obaveza BiH definirana još Studijom izvodivosti koju je država Bosna i Hercegovina ispunila još prije sedam ili osam godina. Ovim dogovorom se BiH vraća daleko unazad, na nivo Moldavije ili Kosova!

Svako poređenje Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom i drugim zemljama Evropske unije potpuno je neprimjereno jer se ustavna struktura Bosne i Hercegovine uveliko razlikuje od Hrvatske. Da BiH jeste kao Hrvatska, već bi odavno bila punopravna članica NATO i EU!

Simptomatično je da je način predlaganja i imenovanja tužilaca identičan višegodišnjim namjerama i naporima Zlatka Lagumdžije da pod svoju kontrolu stavi policiju.

Oduzimanje nadležnosti Centralnoj izbornoj komisiji i njihov prijenos na općine, odnosno entitete, još jedna je potvrda apsolutne opredijeljenosti Zlatka Lagumdžije da do 2014. godine okonča podjelu države Bosne i Hercegovine. Najbolji primjer je slučaj izbora u Srebrenici i pokušaji osporavanja rezultata. Da su se, prema Lagumdžijinom sporazumu, glasovi prebrojavali u Banjoj Luci, načelnik Srebrenice nikada ne bi bio Bošnjak!

Politička kontrola sistema javnih nabavki i vezanje mandata državnih službenika za mandat ministara vode potpunoj politizaciji državne službe i vraćanju Bosne i Hercegovine u vrijeme od prije desetak godina.

Lagumdžijin sporazum vrlo je decidan i detaljan kada se radi o razgradnji države, a deklarativan i paušalan kada je riječ o konkretnim ekonomskim mjerama. Svaki poljoprivredni proizvođač u Bosni i Hercegovini zna da od onih koji isključivo zarad ličnog interesa i koristi godinama favoriziraju i direktno rade za proizvođače iz susjednih i drugih država, ne mogu očekivati nikakvu zaštitu domaće proizvodnje!

Kada se ovome doda i onaj najsramniji sporazum koji je Zlatko Lagumdžija potpisao sa dva HDZ o stvaranju trećeg entiteta, onda je jasno da se radi o dovršenju Karadžićevog i Bobanovog projekta etničkog čišćenja i podjeli Bosne i Hercegovine.

sda.ba